AKTUALITY - REPORTÁŽE - POZVÁNKY
NÁZORY - KOMENTÁŘE - DISKUZE

Email info@nasekosmonosy.cz
Telefon 725 244 482
Facebook Naše Kosmonosy Naše Kosmonosy
 

Naše Kosmonosy

  • Zvětšit písmo
  • Původní velikost písma
  • Zmenšit písmo
 

K zastupitelstvu 1.2.2023 a rozpočtu na rok 2023

Email Tisk PDF

zbrojniceTak zde máme velmi důležité jednání zastupitelstva a schvalování rozpočtu. Zmíním pouze téma rozpočtu a zbývající materiály pokládám tentokrát za nedůležité. Úvodem podotýkám, že rozpočet města i s komentářem visí již od pondělí 16.1.2023 na webu města, tak jak ukládá zákon (15 dnů před jeho projednáním MZ)- viz link https://www.kosmonosy.cz/o-meste/hospodareni-mesta/rozpocet-mesta/. Než se začneme probírat některými položkami, je zapotřebí se na problematiku rozpočtu města podívat komplexněji a to především z pohledu, že:


- Máme před sebou další volební období
- Z pohledu vyprazdňující se městské kasy

Bylo by asi naivní se domnívat, že garnitura, která vládla městu min. 4 roky a svoje postavení na další čtyři roky pomocí 45 % voličů z Kosmonos ještě upevnila (má k disposici cca 15 mandátů) bude dělat věci jinak než je navyklá. Ale přeci jenom jsem tak trochu doufal, že po ustavujícím zastupitelstvu budou svoláni lídři volebních stran a řeknou si co dál. Dále se mohlo třeba sejít zastupitelstvo pracovní a říci si jak to budeme ty čtyři roky dál lajnovat. K jednání Fin. výboru mohli být třeba přizváni zastupitelé, kteří o to mají zájem (žádný zápis z jednání Fin. výboru na webu města k dnešnímu dni nevisí). Nic z toho se neudálo. Tato praxe je pro stávající garnituru velmi výhodná. Proč se o něčem bavit, projednávat. Je lepší to protáhnout jednou za rok během 25 min. rozpočtem a jedeme dál. Jaké jsou vstupní parametry, poté co si to přečteme vč. komentáře? Předem nutno zdůraznit, že závislost města ve smyslu rozpočtového určení daní je 92 %. A z toho mrazí – tzn. když stát nebude schopen již tento rok a zcela jistě příští rok plnit své představy ve výběru daní, tak máme problém. Týká se to zejména DPH, kde státu se min. rok velmi dařilo. A podíl DPH na našem rozpočtu je cca 30% rozpočtu. Vedení města si jakkoli nepřipouští události příštích měsíců, navrhuje rozpočet s deficitem 31 mil. (a cca 1 mil. Kč) má být ještě přidán. Takže je předpoklad, že ke konci roku již bude akutní potřeba doplnit rozpočet úvěrovými zdroji. Jsme sice svědky snahy města o realizaci nějakých úspor - viz kauza, kde sekretářka pověsí na web města, že se bude postupně v rámci úsporných opatření vypínat veř. osvětlení od 23:00 do 04:00. Po pár dnech město hodilo zpátečku – viz obsáhlá diskuse na webu Naše Kosmonosy - http://www.nasekosmonosy.cz/z-deni-ve-meste/3048-osvtleni-lampy-uspory. Samozřejmě, že jsme připraveni se bavit o úsporách i v rámci veřejného osvětlení. Ale trochu na jiném principu než dosud.

Celý článek...
 

2.kolo prezidentských voleb v našem městě

Email Tisk PDF

prez volby kosmo 2023 2

 

mnichovohradistsko.cz: V Kosmonosech bude od března do října uzavřena křižovatka Debřské, Boleslavské a Stakorské ulice

Email Tisk PDF

mnichovohradistskoDle webu www.mnichovohradistsko.cz bude do března na zhruba 8 měsíců (!) zcela uzavřena křižovatka "u Šmaku", tedy křížení ulic Boleslavská, Debřská a Stakorská. Web uvádí, že kamiony budou město objíždět po dálnici D10, osobní auta odbočí z Hradišťské směrem k zámku, pak na světelnou křižovatku u OBI, kde se napojí na Průmyslovou směrem k kruhovému objezdu u Lidlu (případně v opačném směru). Dle informací webu opravu připravuje Město Kosmonosy a křižovatka bude uzavřena kompletně.

Detaily, včetně výkresů CR Projektu naleznete na odkazu zde.

 

   

Změna volební místnosti

Email Tisk PDF

volebni urnaDobrý den,


ačkoli nepředpokládám, že to aktivní voliči nevědí, tak věren významu rčení "zvyk je železná košile" raději připomínám, že občané dolní části Kosmonos (tedy pod debřskou silnicí) již nevolí prezidenta v mateřské škole, ale v nově vybudované tělocvičně.

S voliči z horní části Kosmonosy se opět potkáme v sokolovně.

Tak mějte šťastnou ruku.

D.O.

 

Úsporné opatření - postupné vypínání sloupů veřejného opatření

Email Tisk PDF

Tak vám nevím, co si o tom mám myslet, jestli je v našem městě právě tento nápad z kategorie dobrých...

lampy

Zdroj: https://www.kosmonosy.cz/informace-o-uspornych-opatrenich/ 

 

Tisková zpráva - Masivní kácení v PR Vrch Baba

Email Tisk PDF

baba 2023V přírodní rezervaci na Babě se masivně kácí. Místní sepisují petici

ČSOP Klenice se obrátila na Českou inspekci životního prostředí a krajský úřad kvůli kácení v přírodní rezervaci Vrch Baba u Kosmonos. Dle místních občanů i našich členů tam dochází k nadměrnému kácení. Místní již sepisují petici.

„V současné době dochází na Babě k masivnímu kácení v režii soukromé společnosti Forestlaan, která zdejší lesní pozemky v posledních letech získala. K zemi jdou jak mladé, tak vzrostlé, zdravé listnaté stromy. Nespočet dalších stromů je označen k dalšímu pokácení. V mnoha místech zcela zmizelo keřové patro,“ uvedli místní občané.

Podle nich jsou rozježděné nové cesty, lesní cesty jsou neschůdné a zničené pohybem těžké techniky. Ničí se přitom nejen další stromy, ale také rostlinné patro.

„Byli jsme se s rodinou po nějakém čase projít na Babu a byli jsme popravdě zdrceni stavem, ve kterém se les nachází v rámci současné intenzivní těžby dřeva. Již v minulém roce jsem na tuto situaci upozornil kosmonoský úřad, nicméně těžba pokračuje dál a subjektivně mi přijde, že snad ještě ve větší míře než dřív,“ svěřil se jeden z místních lidí.

Naše organizace se již na začátku prosince obrátila na inspekci, která provádí šetření, ovšem kácení zatím nezastavila. Proto směřovaly další prosby také na krajský úřad a odbor životního prostředí, jenž má přírodní rezervaci ve správě. Kácení ale i po Novém roce probíhá dál.

Na krajský úřad se obrátili také místní lidé z obce Horní Stakory, kteří začali sepisovat petici. V ní žádají o okamžité zastavení těžby.

Přírodní rezervace Vrch Baba u Kosmonos byla vyhlášena r. 1950. Důvodem ochrany je komplex lesních a nelesních přírodě blízkých ekosystémů s koncentrací významných typů biotopů.

Lokalita byla v posledních letech popularizována. Byla vytvořena naučná stezka s informačními tabulemi o chráněných rostlinách a živočiších, kteří se zde vyskytují.

Autor: Ondřej Kořínek


Pokud chcete podepsat elektronickou petici proti kácení stromů, využijte odkaz: ZA ZASTAVENÍ BEZOHLEDNÉHO KÁCENÍ V PŘÍRODNÍ REZERVACI VRCH BABA U KOSMONOS | e-petice.cz

Papírovou petici budete moci podepsat v budově hasičské zbrojnice v Horních Stakorách :
6.1. v pátek od 16.00 – 18.00
7.1. v sobotu od 16.00 – 18.00

Písemnou verzi této petice je možné podepsat i na následujících místech:

Cafe Randez-Vous, Lípy 19, Kosmonosy

Potraviny DIKO, Hradišťská 44/8, Kosmonosy

Fotky z PR Vrch Baba: https://eu.zonerama.com/CSOPKlenice/Album/9336276
Video: https://www.youtube.com/watch?v=t70h-t_Sl14

 

K poslednímu MZ v roce 2022 (konaného dne 21. 12. 2022)

Email Tisk PDF

zbrojniceTak se nám staronové zastupitelstvo (pouze 3 zastupitelé se vystřídali) sejde letos naposledy. Děje se toho velmi mnoho kolem nás, že nestačíme ani zírat. A nelze ani na komunální úrovni dělat nějaké systematické přehledy. Nejprve pár slov k zastupitelstvu.

Nový územní plán se ještě schvalovat nebude. Jsou na programu však dvě změny stávajícího územního plánu (změna č. 6 a č. 7). Obě změny se týkají lokality za dálnicí D10 – naproti stávající křižovatce na Průmyslovou ulici, kde se příští rok začne stavět devítipaprsková kruhová křižovatka za třičtvrtě miliardy korun, trafostanice ČEZu 110/22 kV, atd. Z dalších bodů jednání stojí za zmínku, že bude snaha dát odměňování členů komisí rady nějaký řád – t. j. 200,- Kč za účast na jednání komise.

A k ostatním reáliím v Kosmonosích:

Za zmínku stojí dění kolem multifunkční haly, kde se vše ventiluje v superlativech… nic proti tomu, ale někteří by se rádi seznámili i s dalšími informacemi.kolem haly. Např. není možné, abychom důležitý materiál ohledně navýšení rozpočtu haly (9 mil. Kč.) obdrželi na minulé zastupitelstvo den předem, když zákon o obcích taxativně ukládá, že materiály na jednání MZ musím obdržet 7 dnů předem. O celém jednání minulého zastupitelstva k tomuto bodu, kde probíhala velká diskuse … že stavba stála 93 mil. Kč (z toho 30 mil. Kč dotace), že jsem původně navrhoval stažení materiálu, není v průběžném zápisu ze zastupitelstva ani zmínka. Takže se občan musí spokojit se zvukovým záznamem. Lze tedy doufat, že slavnostní otevření haly v úterý 10. 1. 2023 – viz web města Kosmonosy, bude ve střídmém duchu. Z dalšího zmíním ještě situaci kolem okrskových komisí do prezidentských voleb v lednu 2023. Již podruhé je městskou radou (starostou E. Masarčíkem) fabulováno, že nejsou lidé do těchto komisí, tak se každému členovi komise musí z městských peněz přidat 1 tis. Kč. Viz usnesení RM 46/2022 ze dne 8. 12. 2022. Podrobněji je toto rozepsáno v zápise z RM, který obdrží pouze zastupitelé. Je nutno tento populismus odmítnout. Město na svém webu se mělo včas obrátit na veřejnost se žádostí o členství v komisích. Ale nejprve se mohlo obrátit třeba na volební strany v Kosmonosích. Koalice KDU-SZ např. nominuje své členy do dvou okrskových komisí.

Ing. Karel Blecha
zastupitel města
Kosmonosy

 

K jednání MZ Kosmonosy dne 30. 11. 2022

Email Tisk PDF

Tak zítra se sejde poprvé (staronové) zastupitelstvo již na běžném jednání. Staronové proto, že nastoupili pouze 3 noví zastupitelé. Zdánlivě by nemělo o nic jít… najmenovat členy tří výborů zastupitelstva (vždy pouze 4 členové) a poté schválit nějaká rozpočtové opatření – celkem navýšení rozpočtu o 443 tis. Kč. A jako poslední bod bude písemná informace starosty o biotopu. Tentokrát tedy už nebude 10 min. monolog starosty o biotopu, jako tomu bylo na minulých jednáních zastupitelstva. Ukazuje se, že budeme biotopem neustále krmeni. Čeká nás tedy do budoucna usilovné projednávání za kolik budou lidé chodit na biotop atp. Materiál se o tom vůbec nezmiňuje. Navíc materiál navrhuje, aby občané s trvalým pobytem v Kosmonosích měli při platbě vstupného nějaká privilegia. Pominu administrativní záležitosti s tím spojené, ale jsem zásadně proti. Taky když jdu na koupaliště do Ml. Boleslavi nikdo po mně nechce žádný Ausweis. A když budu parkovat v Ml. Boleslavi, tak se taky bude rozlišovat odkud jsem?

Pojďme se raději podívat alespoň do Ml. Boleslavi co se tam děje (na víc nezbývá prostor). Tam ačkoli minulá vládnoucí garnitura ztratila ve volbách 3 mandáty, tak v současnosti mají 4 náměstky primátora (jako minule) a navíc přibyl uvolněný radní Robin Povšík. Bude-li takto lidospráva na radnicích bytnět, tak naše děti a vnuci budou mít hodně práce udělat na radnicích pořádek. Za zmínku však z radnice v Ml. Boleslavi stojí informace z ustavujícího zastupitelstva, kde mne zaujalo, že ze třiceti komisí rady města jich budou mít 19 a každý člen výboru či rady města bude mít 200 Kč/měsíc.

A vrátíme se obloukem zase do Kosmonos. Očekáváme-li vůbec od lidí ve výborech nějakou činnost… (dosud to bylo spíše, že ne), tak je nezbytné snad jim dávat za činnost ve výboru alespoň 100 Kč/měsíc. Vzpomeňme na excesy kolem kontrolního výboru v minulém období, který nepracoval a nescházel se vůbec, nikomu to nevadilo a od 1. 10. 2021 jsme předsedovi V. Vaisovi schválili konečně odměnu za tuto práci 0,- Kč. Předtím bral 1.808 Kč/měsíc (v roce 2019) a v letech 2020 a 2021 to bylo 1.989 Kč/měsíc hrubého. Rovněž tak se musí udělat inventura v komisích Rady města Kosmonos. Nevím, že by nějaká pracovala, a dostávali jsme výstupy na zastupitelstvo. Já jsem např. členem komise rady města pro územní plán a tento rok, kdy práce finišovaly a čistopis územního plánu se má schvalovat 21.12.2022, se komise sešla pouze jednou. Takže nakonec to zastupitelstvo 30. 11. 2022 zase tak nudné nebude.

Ing. Karel Blecha
zastupitel města
Kosmonosy

 


Strana 2 z 74

TOPlist

ArchívTato webová stránka používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jejich využitím. Chcete-li zjistit více informací o cookies a jak s nimi pracovat, použijte tento odkaz.

Používáním této stránky souhlasíte s využitím cookies pro zajištění funkce nástroje Google AdSense.