AKTUALITY - REPORTÁŽE - POZVÁNKY
NÁZORY - KOMENTÁŘE - DISKUZE

Email info@nasekosmonosy.cz
Telefon 725 244 482
Facebook Naše Kosmonosy Naše Kosmonosy
 

Naše Kosmonosy

  • Zvětšit písmo
  • Původní velikost písma
  • Zmenšit písmo
Home Z dění ve městě Zahájení činnosti Kontrolního výboru a zpráva o 1. kontrole

Zahájení činnosti Kontrolního výboru a zpráva o 1. kontrole

Email Tisk PDF

Kontrolní výbor zastupitelstva města se ke svému prvnímu jednání sešel  7. ledna v zasedací místnosti (družině) zámku kosmonosské školy. Výbor byl toho času pouze 4 členný (v tomto okamžiku je již doplněn do plného počtu 5 osob, panem Liborem Balákem), ovšem vzhledem k tomu, že se dostavili všichni jeho členové (předseda pan Josef Svárovský a členové paní Ivana Vaňoučková, pan Miroslav Suchý a pan Vojtěch Vais), neměla tato skutečnost vliv na jeho usnášeníschopnost. V úvodu se členové výboru seznámili a podle obecního zřízení  si vzájemně vyjasnili působnost a pravomoce orgánu, stejně tak zákonné procesní postupy při provádění kontrol atp. a následně přistoupili k projednání prvního bodu svého funkčního období.

Tím byl pokyn Rady města k prověrce správnosti objednávky tlumočnických služeb a vystavených daňových dokladů a k vyžádání doporučení ohledně jejich úhrady (na základě Usnesení Rady města Kosmonosy ze dne 17.12.2014 č. 70/2014). Členové kontrolního výboru se  jednomyslně shodli, že Rada města nemá zákonné oprávnění k uložení povinnosti provedení kontroly (pravomoc náleží zastupitelstvu města) a KV tak není shora uvedeným Usnesením RM vázán, ovšem vzápětí se taktéž jednomyslně shodli, že využijí iniciační pravomoci kontrolní výboru a podnět prošetří.

Konkrétněji se jedná o kontrolu tlumočnických služeb prováděných magistrou Petrou Šmídovou na základě objenávek města, ve kterých je poptáváno tlumočení během dnů oslav 100. výročí města (12.9.2013 od 16.00h a 14.9.2013 od 13.00h) a během služební cesty do Vídně konané dne 25.9.2013.

Členové kontrolního výboru během rychlé kontroly zjistili, že objednávkách neodpovídají vystavené faktury a smluvili jednání s vedoucím ekonomického odboru, paní Ing. Lenkou Červenou. Během jednání, kterého se zúčastnili pánové Josef Svárovský a Vojtěch Vais, z informací poskytnutých kontrolovanou Ing Červenou vyplynulo, že faktury byly vystaveny více než po roce od provedení služeb. Ing. Červená uvedla, že starosta (toho času pan Miroslav Vaněk) byl ohledně faktur tlumočnicí upomínán, načež měl reagovat, že momentálně na proplacení nejsou peníze a že má být faktura vystavena později, finance však dle slov kontrolované byly. Momentálně dle slov paní Ing. Červené není možné proplatit části faktur na které nejsou objednávky, tedy minimálně položku ve výši 8.400,- Kč fakturovou jako překlad dokumentací. Dále vyplynulo, že příkazcem operace byl právě starosta pan Miroslav Vaněk, načež si přítomní členové KV vyžádali příslušné směrnice dle kterých se zakázky města zadávají (jde o zakázky, u kerých příkazce nemusí postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jako celku, jelikož se jedná o zakázku malého rozsahu, ale dle Směrnice Rady města č. 2/2013, zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek ) a smluvili termín kontroly s panem Miroslav Vaňkem.

Přítomnými členy kontrolního výboru byli opět pánové Svárovský a Vais, konstatovali, že pan Miroslav Vaněk využil na základě zmíněné směrnice postupu přímého zadání zakázky, v rámci kterého by měl dle přísluných ustanovení směrnice provést průzkum trhu, zjistit, jaké jsou v daném místě a čase ceny obvyklé a shromáždit více cenových nabídek a dotázali se, zda byl tento postup dodržen. Kontrolovaným panem Vaňkem bylo uvedeno, že měl informaci, že tlumočnice oceňuje svoji práci podle tabulek, ale že to osobně nekontroval. Dále uvedl, že záležitost probíral s Mgr. Pekařovou, která je kamarádkou tlumočnice a spolehl se na to, že podle tabulek překládat bude. Dále se pro tlumočnici Mgr. Šmídovou dle svých slov rozhodl, jelikož pro město tlumočila již dříve, měla dobré vztahy s hosty z Německa a byla časově flexibilní pro služební cestu do Vídně.

Na dotaz členů KV, zda nechal dle požadavků směrnice objednávky schválit Radou města, uvedl kontrolovaný, že nikoliv.

Následně se kontrolovaného členové KV tázali na předraženost zakázky. Uvedli, že i podle maximálního a zároveň fyzicky možného předpokladu, kolik hodin lze na základě objednávky města odpracovat, je hodinová sazba oproti tabulkám (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, která maximální cenu za obdobné služby stanoví na 350,- Kč za hodinu práce) výrazně předražená a neakceptovatelná. Pan Miroslav Vaněk uvedl, že předraženost neumí posoudit. Prý sice oslavy 100 let od povýšení Kosmonos na město trvaly jen omezený počet dní, ovšem Dodavatelka údajně i posléze pomáhala s překladem a špatně to specifikovala v faktuře, kdy vše, co dělala, ve faktuře uvedla do 2 dní trvání oslav.

K částce 8.400,- Kč (viz slova paní Ing. Červené výše) uvedl pan Vaněk, že se bude jednat o další komunikaci s vídeňskou stranou ohledně pozemků pod Loretou, kterou provádí tlumočnice z vlastní iniciativy a následně informuje o výsledcích město.

K prodlení s vystavením faktur bylo uvedeno, že se jedná o záležitost nového vedení města a že sám byl překvapen, že se po více než roce faktury objevily. Na konfrotaci s tvrzením paní Ing. Lenky Červené uvedl, že by musel být vulgární a že zřejmě došlo k nedorozumění.

Zastupitelstvu města navrhli členové kontrolního výboru kontaktovat tlumočnici a dotázat se na podrobnější specifikaci položek na fakturách. Položku ve výši 8.400,- Kč pak proplatit pouze pokud bude prokázána práce pro města beze sporu přínosná. Po zmatečném hlasování nad několika návrhy zastupitelstvo odhlasovalo jednání o rozsahu odvedených služeb s tlumočnicí, v rámci kterého proběhne kalkulace adekvátní částky za odvedenou práci.

Zpráva o kontrole a zápisy z jednotlivých kontrol budou dostupné na stránkách města.

V Kosmonosích dne 29.3.2015

Autor: Vojtěch Vais, člen Kontrolního výboru zastupitelstva města Kosmonosy

Přidejte svůj komentář

Very HappySmileWinkSadSurprisedShockedConfusedCoolLaughingMadRazzEmbarrassedCrying or Very SadEvil or Very MadTwisted EvilRolling EyesExclamationQuestionIdeaArrowNeutralMr. GreenGeekUber Geek
Vaše jméno:
Komentář (zde můžete používat HTML tagy):
  Ověřovací kód. Pouze písmena bez mezer.
Ověřovací kód:
TomášJedno napsal(a) v Pondělí, 06 Duben 2015 12:38
Z pohledu voliče to vypadá: "je mi jedno co to stojí, když službu udělá "kamarádka" a placené to bude z veřejných prostředků"... být to v soukromé firmě, tak je zaměstnanec na dlažbě... ze strany paní překladatelky jsou buď fakturovány služby, které dělala bez objednávky nebo to zavání podvodem (fakturovány neprovedené činnosti).

Pokud paní překladatelka opravdu poctivě odpracovala, co po ní bylo požadováno, tak je to ostuda města (pana exstarosty), že se nedokáže se svým dodavatelem řádně vyrovnat, aby v případě potřeby mohl opět spolupracovat...
 
 

TOPlist

ArchívTato webová stránka používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jejich využitím. Chcete-li zjistit více informací o cookies a jak s nimi pracovat, použijte tento odkaz.

Používáním této stránky souhlasíte s využitím cookies pro zajištění funkce nástroje Google AdSense.