AKTUALITY - REPORTÁŽE - POZVÁNKY
NÁZORY - KOMENTÁŘE - DISKUZE

Email info@nasekosmonosy.cz
Telefon 725 244 482
Facebook Naše Kosmonosy Naše Kosmonosy
 

Naše Kosmonosy

  • Zvětšit písmo
  • Původní velikost písma
  • Zmenšit písmo

K jednání MZ dne 24. dubna 2024 a dalším souvislostem v Kosmonosích

Email Tisk PDF

Uběhly 3 měsíce a stalo se toho od mého posledního příspěvku hodně. Události ve městě (v zastupitelstvu) lze zpravodajsky pokrývat jen nahodile. Ale co se dá dělat, nadpoloviční většina obyvatel města se o nic nezajímá. Z minulých událostí v zastupitelstvu zmíním ještě minulé MZ z 27. 3. 2024 – viz zvukový záznam, kde hned v úvodu starosta E. Masarčík zesměšňuje jednoho zastupitele a další dva zastupitelé souhlasně pohuhlávají - https://www.kosmonosy.cz/samosprava/zastupitelstvo/hlasove-zaznamy/volebni-obdobi-2022-2026/. K materiálům do MZ na 24. 4. 2024 se dá říci, že jsou standardního charakteru, avšak každé jednání zastupitelstva může přinést překvapení…

Blíží se nám volby do Evropského parlamentu (EP) ve dnech 7. – 8. 6. 2024 a politické strany začnou nominovat své lidi do volebních komisí. Pojďme si udělat kratičkou zodpovědnou úvahu k těmto volbám, abychom si zbytečně nenaběhli. Co je tedy potřeba, abyste měli svého europoslance? A ukážeme si to např. na lidovcích. Před 10 lety jim stačilo k získání 3 mandátů pouhých 151 tis. hlasů – účast byla 18 %. Před 5 lety při účasti 28% však se 172 tis. hlasy získali pouze na 2 mandáty a Kateřina Konečná (KSČM) se dostala do europarlamentu se 165 tis. hlasy!!! Za zmínku z voleb do EP v roce 2019 stojí ještě raketový výstup A. Vondry, který se z 15. místa na kandidátce ODS dostal na 2. místo a nastoupil do EP. V tomto případě to bylo zásluhou dnes již emeritního litoměřického biskupa Jana Baxanta. Uvidíme tedy, jak to bude mít A. Vondra s podporou u současného litoměřického biskupa. Závěrem tedy můžeme zodpovědně říci, že při účasti voličů cca 35 % se do EP dostane každý jednotlivec, který získá alespoň 180 tis. hlasů. A protože víme, že tyto volby budou referendem o vládě Petra Fialy, tak z toho trochu mrazí. Mám na mysli třeba nástup takových lidí do EP jako Jeho Hranatost Filip Turek, autíčkář, který se ženám se velmi líbí. Filip Turek bude jako jednička na kand. listině hnutí Přísaha a uskupení Motoristé sobě, zatímco Robert Šlachta má být na místě posledním, aby si udělal entrée před volbami do Senátu PČR, kde by rád na podzim na Břeclavsku utrhl senátorský mandát. Takže kosmonoští voliči, velmi zvažte, jak naložite se svým hlasem. …. a po volbách v červnu to zrekapitulujeme a půjdeme na prázdniny.

Ing. Karel Blecha,
zastupitel města Kosmonosy

 

Téma: Zákaz vjezdu jízdních kol na úsecích silnice 610 a silnice Bradlecká – Bezdězská

Email Tisk PDF

Danka koloNa návrh pana docenta Horáka zakázat vjezd cyklistů na pozemní komunikaci mezi Kosmonosy a Bradlecem (a silnice č.610), protože to "nepřispívá ke zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu," se lze podívat z několika úhlů pohledu. Bydlím v této lokalitě, jsem aktivní chodec, běžec i cyklista, a vidím to tedy jako aktivní a zainteresovaný účastník. Ano, město vybudovalo cyklostezku podél této komunikace, ale...

Za mě je "cyklochodník" na Bradlec (zaplaťpámbu za něj!) hlavně pro pěší, běžce a pár cyklistů, kteří používají kolo jako dopravní prostředek. Chodník je využíván převážně pěšími, kličkování kol mezi chodci přináší trauma oběma stranám. Vím to, zažívám to. Jako chodec nebo běžec se neustále ohlížím, zda za mnou není cyklista, kterému bych uhnul, respektive bychom uhli, jsme-li dva nebo tři vedle sebe (ano, lidé na procházkách často nechodí jen na pravé straně a za sebou...) A o to opatrnější člověk musí být, má-li na uších sluchátka. Navíc: ne každý cyklista má navíc na kole zvonek, aby na sebe včas upozornil.

Do této chvíle jsem zmiňoval cyklisty, kteří sedí na kole zejména proto, aby se dostali z bodu A do bodu B. A pak jsou zde cyklisté, kteří jezdí kvůli radosti z jízdy a fyzičce. A někdy i kvůli větru ve vlasech pod helmou, jedou-li třeba právě z Bradlece dolů do Kosmonos rychleji. I pro nás jsou cyklochodníky fajn věc, jestliže na nich zrovna nejsou pěší, pěší se psem nebo děti na koloběžkách. Potom jsme rádi, že můžeme použít souběžnou silnici, protože svou jízdou neohrozíme žádné pěší. A myslím, že jsou za to rádi i ti pěší. Ono uhýbat pořád jízdním kolům není nic, co by člověka na procházce dlouho bavilo.

Nápad zakázat cyklistům vjezd na silnici 610 a na úsek mezi Canabou a Bradlecem tedy považuji za "nechytrý" a nevím, co mohlo být jeho spouštěčem. Ohrožení řidičů automobilů ze strany cyklistů? Nebo ochrana cyklistů a jejich kol kvůli rozmlácené silnici?

(Návrh usnesení pro jednání ZM 28.2.2024 a důvodovou zprávu přikládám).

Foto je pouze ilustrační.

Celý článek...
   

Pozvánka na středeční Zastupitelstvo - 28.2.2024

Email Tisk PDF

ZM 2 2024

 

K jednání zastupitelstva 31. 1. 2024 a rozpočtu města na letošní rok

Email Tisk PDF

Tak jsme v dalším roce. A situace už není kolem nás tak idylická jako před rokem. Rovnou před rokem jsme se společně na těchto stránkách zasadili o to, že nám radnice nebude zhasínat veřejné osvětlení od 23:00 do 04:00 ráno. Po dvou měsících (od posledního příspěvku) je nejvyšší čas okomentovat dění ve městě, zvláště pak když 31.ledna se bude schvalovat i rozpočet na rok 2024 a rozpočtový výhled na roky 2025-26. Koho věci zajímají více ať zajde na web města https://www.kosmonosy.cz/samosprava/hospodareni-mesta/, kde je možno porovnání i s minulými rozpočty a rozpočtovými výhledy. Tedy co z těch rozpočtových výhledů platí, jakou mají cenu. Je ke cti města, že občan města má dobrý vhled do těchto dokumentů, v řadě měst a obcí tomu zdaleka tak není.

K materiálům do zastupitelstva:

Z celkem 8 řádných materiálů pokládám za nejdůležitější rozpočet na rok 2024 a rozpočtový výhled na roky 2025-26. Ohledně schvalování rozpočtu je bohužel zažitá praxe, že se jakkoli předem neprojedná, co by se mělo v příštích letech dělat, není jakákoli veřejná diskuse a počítá se s tím, že rozpočet se propasíruje a jede se dál. K rozpočtu na tento rok je dobré si vzít ten minulý a rovněž tak minulé rozpočtové výhledy

K návrhu rozpočtu (a zaokrouhluji na celé mil. Kč):

Na letošní rok je běžný rozpočet sestaven na 159 mil. Kč. Běžné (obligatorní výdaje už činí však 140 mil. Kč). Výdaje celkem 183 mil. Kč. Tzn. záporné saldo 24 mil.Kč. Pojďme se podívat na některé výdaje. Na úvod si musíme rovněž říci, že skončila 5-ti letá akce- tj. generální oprava komunikaci a všech sítí v lokalitě pod zámkem, kde bylo zhruba utraceno ze strany města 85 mil. Kč. Takže si může město vydechnout a rozhlédnout se co dál. Vyjádřím se pouze k některým plánovaným akcím. Ostatní je na čtenáři, který po prostudování rozpočtu může v diskusi doplnit. Máme tady několik let trvající evergreen – splašková kanalizace v ul. Šmeralova a Wolkerova. Jednou to dáme do výhledu, podruhé nedáme. Dále zdůvodňování ze strany radnice, že se využije kanalizace, která vznikne v souvislosti s budováním viladomů v Polní ul. pod zámkem, kde je výstavba v nedohlednu. A teď je ve hře soukromý investor, který má vybudovat kanalizační sběrač podél I/38…. zatím se údajně projektuje. Co bránilo tomu, aby se před 4 lety, tak jako v Hor. Stakorách kanalizace vybudovala vč. přečerpávací stanice a jednou se to může přepojit na kanalizaci, která bude vybudována pod zámkem či podél I/38. Tak je s tím v tomto projektu je počítáno. A aby se neřeklo, tak se letos bude dělat studie na gravitačni kanalizaci Šmeralova, Wolkerova za 150 tis. Kč. Další resty najdeme v Hor. Stakorách. V roce 2021 zde byla dokončena splašková kanalizace a zbývá řadu věcí dokončit. V roce 2022 se neudělalo nic. V roce 2023 se neudělalo téměř nic (a to podle rozpočtového výhledu se zde mělo proinvestovat 4 mil. Kč). A pro letošek jsme na tom stejně. Do Hor. Stakor jdou bezvýznamné drobty. Jaké akce tedy budou letos a příští rok dominovat v Kosmonosech? Náhle se z ničeho nic objevuje rozsáhlá rekonstrukce Boleslavské ul. za 9 mil. Kč, kterou Stč. kraj předal městu a někteří na radnici z této ulice chtějí udělat místní komunikaci, tj. potlačit zde provoz a spoléhat, že bude brzy postaven obchvat Kosmonos - silnice II. třídy. Dle mého názoru Boleslavská ul. v současné době nepotřebuje vůbec nic. Na chodníku podél Lorety jsem za posledních 10 let neviděl pěšáka. Z dalších investičních aktivit zmíním např. úvahu letos zprojektovat za 250 tis. Kč a příští rok vybudovat třídu za 6,5 mil. namísto muzea na zámku. Každý ví, že z hlediska populačního vývoje (opakující se pokles narozených minus 10 %) budeme za 5 let rádi, že udržíme v provozu školu v Hor. Stakorách. Nejdříve by však zastupitelé měli mít jasno, kam se zámecké muzeum přemístí. Rovněž tak vybudování letos umělého fotbalového hřiště za 14 mil. Kč je třeba mít na paměti.

Jsou tady samozřejmě další aktivity města, které jsou ve stadiu přípravy – kruhová křižovatka na ul. Hradišťská – Debřská, přestavba křižovatky u Hypšy vč. Bradlecké, městem zprojektovaná dokumentace obchvatu Průmyslová – Stakorská a jeho snaha podílet se na této akci v roce 2025 částkou 20 mil. Kč.

A když mluvíme o rozpočtu města musíme samozřejmě zmínit podíl daně z nemovitosti na rozpočtu města. tj. kolik městu občan přispěje na jeho velkolepé projekty. Letos se to tedy seběhlo. Stále platí velikostní koef. 3 (i pro Horní Stakory). Letošní vládní balíček nám celkovou částku zdvihl o 80% a každoročně se bude valorizovat. A navíc stále balancujeme kolem hranice 5 tis. obyvatel. Takže přispějeme do rozpočtu částkou 36 mil. Kč. – tj. 23 %. Zkuste prosím někdo najít město či obec, kde se občané podílí v rámci daně z nemovitostí takovýmto podílem. A tedy nám vzniká snad titul mluvit do toho co se bude ve městě za naše peníze dělat.

A co závěrem. Že se toho mele tolik, až zrak přechází a jenom na českém dvorečku toho je spousta. A prezident Pavel do toho zasahuje velmi zásadně. Počínaje tím, že by chtěl, aby k volbám chodili už děti od 16-ti let – viz https://www.novinky.cz/clanek/domaci-prezident-pavel-by-byl-pro-snizeni-vekove-hranice-u-prvovolicu-na-16-let-40427113, rád by zrušil právo veta v EU, je pro schválení Istanbulské úmluvy, svádí bitvu ohledně velvyslance v Rusku, zasazuje se o přijetí eura, atd. Kdo tedy je pro další integraci do EU tak chce euro…. a to nejsme zdaleka všichni.

Ing. Karel Blecha
zastupitel města
Kosmonosy

 

K jednání MZ Kosmonosy, které se bude konat 29. 11. 2023.

Email Tisk PDF

Aktuální události mi přinášejí povinnost opět po dvou měsících zareagovat. Na příšti MZ jde materiál o kterém dosud nebyla v mediálním prostoru Kosmonos ani zmínka.

Ještě před tématem zmíním minulé MZ 25. 10. 2023 , které bylo zvláštní v tom, že zastupitel Martin Macoun lživě napadl jiného zastupitele „.. že je v několika firmách..“ Ten se chtěl bránit, ale starosta tomu zabránil. – viz záznam od min. 33.30 https://www.kosmonosy.cz/samosprava/zastupitelstvo/hlasove-zaznamy/volebni-obdobi-2022-2026/. Probíhá tedy šetření, který zastupitel je v jakých firmách … čí zájmy zastupuje. Zastupitelé a veřejnost s tím bude podle dalších okolností seznamována.

Na příští MZ jde několik málo materiálů, ale já zmíním pouze jeden, jeho provázanost s další politikou města. Je to materiál zásadní, který se týká naprosto nás všech. Jako bod č. 2 navržena obecně závazná vyhláška (s platností od 1. 1. 2024 - O místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci)…. Důvodová zpráva k materiálu, který předkládá starosta města E. Masarčík je vskutku titěrná, tak jsem ji zavěsil níže.

odpady 2024

Celý článek...
 

K zastupitelstvu města Kosmonosy dne 20.9.23 a další informace

Email Tisk PDF

Od mého posledního příspěvku utekly 3 měsíce a je nutné dění ve městě opět zrekapitulovat. Materiály do MZ ve středu 20. 9. 23 neobsahují podle mne nic zásadního. Pojďme se tedy podívat na dvě otázky z oblasti investic do dopravy. Ostatně diskuse pod mým posledním příspěvkem - 31x dokazuje, že toto je nyní téma aktuální.

Nejprve zkráceně zmíním poslední situaci kolem projektové přípravy kruhového objezdu na ulicích Hradišťská x Debřská. Byla vypsána soutěž na veškerou „dokumentaci z jedné vody – šup načisto“. Myslím, že i diskuse na tomto webu způsobila, že město potichu tuto soutěž stoplo – viz usnesení RM ze dne 24. 8. 2023, kde se soutěž zrušila a vrátily se neotevřené obálky - https://www.kosmonosy.cz/modules/file_storage/download.php?file=0f180ea6%7C1237&inline=1. V průběžném zápise z RM, který jako zastupitelé dostáváme je uvedeno toto „Hodnotící komise v přiložených dokumentech doporučuje zadavateli, městu Kosmonosy, s ohledem na nedostatečně specifikovaný rozsah zakázky a z toho vyplývající případné rozpory nabídek předmětnou soutěž /výběr zrušit a neotevřené nabídky poslat zpět a soutěž vypsat znovu.“ Budeme tedy problematiku kruhového objezdu v této lokalitě dále sledovat.

A nelze se nezmínit a co nejpodrobněji se vyjádřit k úpravě křižovatky Boleslavská x Stakorská, která z důvodu generální výměny sítí doznala výrazných změn. Byť chybí k dnešnímu dni svislé dopravní značení, tak stavební úpravy jsou již každému patrné. Zrekapitulujme si nejprve, jaký byl provoz před zahájením přestavby křižovatky a z toho dovodíme co bude dál. Křižovatku jsme v minulosti užívali jako JEDNU křižovatku, tj. když jsem jel od Hor. Stakor, tak jsem dával přednost dle pravidla pravé ruky autu nejen ze shora z Puškinovy (od Šmaku), ale zároveň jsem dával přednost tomu co jel ze zdola z Kosmonos do Puškinovy, protože dotyčný opuštěl hlavní křižovatku. A víme, že tam ty ťukance byly, když dotyčný jel od Stakor jenom podle principu pravé ruky. Neznám sice projekt svislého dopravního značení, ale ze stavebních úprav (ostrůvek), je patrné, že se bude jednat o DVĚ křižovatky.

A jak vidím budoucí provoz já:

Je obyčejný den v 07:30 ráno: Jedna sousedka z Hor. Stakor již vyložila své dítě ve škole v zámku, vrací se domů a na této křižovatce chce odbočit na Stakory (za ní se více či méně hromadí kolona, protože naprosto nepřichází v úvahu, aby ji někdo podjel … trochu po chodníku, jak se to dělo v minulosti. Nové úpravy to možná mohly umožňovat. Nová úprava naprosto nikoli. Auta od Hor. Stakor se hromadí. Těm co povolili v minulosti nervy dotyčnou objížděli zprava, a nepokračovali dolů do Kosmonos, ale jeli rovně do centra Kosmonos a do Ml. Boleslavi se nějak dostali. Nová stavební úprava cíleně neumožňuje podjet auto, které odbočuje ze Stakorské dolů do Ml. Boleslavi (nepůjde to ani přes ten trávník, protože je tam sloup veřejného osvětlení). A možná zrovna přijede někdo zezdola z Kosmonos a bude se chtít mermomocí dostat přímo podél Šmaku do Puškinovy ul., kde bydlí a v tu chvíli stojíce již za ostrůvkem to má s kolonou z Hor. Stakor složité – a všechno za sebou zablokuje. Tak to vzdá a pojede domů Tesařskou. A nebo, že bychom udělali z Puškinovy ul. rovnou jednosměrku? Dál nebudu pokračovat. Čas ukáže …..to je ta nejlepší Lučavka královská.

A co k dalšímu dění. Třeba to, že 29. 6. 2023 při hlasování ohledně manželství pro všechny v PSP ČR – viz hlasování č. 119 - https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=81126&l=cz pustili poslanci KDU-ČSL tuto novelu občanského zákoníku do 2. čtení (pouze 8 z 23 jich chtělo tomu zabránit). Tento přístup KDU-ČSL je tedy předmětem diskusí v určitých vrstvách společnosti.

Ing. Karel Blecha
zastupitel města
Kosmonosy

 

ekonomickydenik.cz: Miliardář Petr Dědek chce stavět haly pro mladoboleslavskou Škodu Auto. Otázka na trestní stíhání ho rozzuřila

Email Tisk PDF

V Kosmonosích nedaleko Mladé Boleslavi chce firma vrchlabského miliardáře Petra Dědka rozšířit svůj D+D Park, jenž slouží jako sklad pro zásobování automobilky. Stavební záměr se ovšem nesetkal s příznivou reakcí obyvatel. Petr Dědek byl navíc před časem podle médií obviněn v kauze, v níž má jít o daňové delikty při zadávání reklamy do rozhlasu. A pod drobnohledem detektivů byly i některé z Dědkových firem. Když se na to Ekonomický deník miliardáře zeptal, začal zuřit.

Celý článek Jana Hrbáčka  je zde: https://ekonomickydenik.cz/…la/

Připomenutí podpisové akce z roku 2019 uvnitř článku.

Celý článek...
 

Vzpomínka

Email Tisk PDF

vpDnes, 25.srpna 2023, je tomu rok, co nás navždy opustil drahý Vašek Petříček.

Vašku, chybíš tady.

Vzpomínáme na Tebe.

 

K jednání zastupitelstva dne 28. 6. 2023 a dalším reáliím kolem nás

Email Tisk PDF

Po třech měsících je nutno zrekapitulovat události kolem nás. Zastupitelstvo ve středu vcelku nemá nic zásadního na programu. Za zmínku asi stojí, že schválíme rozpočtové opatření č. 9, tj. navýšení rozpočtu o 2,930 tis. Já pro rozpočtová opatření (která jsou z administrativních důvodů někdy nezbytná) používám pojem lehce pejorativní pojem „nafouknutí rozpočtu“. Připomínám, že jsme si letos 1. 2. 2023 schválili rozpočet ve výši 143 mil. Kč a výdaje ve výši 174 mil. Kč.

Mno na podzim už budeme do všeho vidět lépe. Jinak život v Kosmonosích jakoby určovalo latinské Carpe diem, které si někteří překládáme jako varování s existenciálním podtextem, jež vyzývá k maximálnímu využití současných příležitostí. Červnové číslo Kosmonoského zpravodaje – viz https://www.kosmonosy.cz/modules/file_storage/download.php?file=333c85d0%7C1220&inline=1 je toho dokladem.

3. Den města Kosmonosy, konaný dne 10. 6. 2023 se maximálně vydařil. Já si zase při takovýchto akcích, bez kterých jsme se před pár lety klidně obešli, všímám jiných souvislostí. Kolik asi stály všechny atrakce objednané městem vč. zpěvačky a kytaristky Lenky Filipové. Dále je to o přesčasech městských úředníků a policistů. S tím souvisí i vyakčnění Dětského dne z Kosmonos, který v minulosti pořádal pravidelně Klub turistů Kosmonosy. Tentokrát ho pořádal ve Sboru a před Sborem českých bratří v Ml. Boleslavi dne 25. 6. 2023. A až se v areálu dokončí letní kino, potom bude moci být show příští rok až do večerních hodin. Určitě se těšíme.

A co říci závěrem: Především to, že události dostávají spád - utrhly se ze řetězu. Pětikoalice se úporně snaží přesvědčit ANO, aby zvedlo ruku pro Dohodu o obranné spolupráci s USA (DCA). Andrej Babiš zmizel a přihlouple to komunikuje Lubomír Metnar. Nelze detailně analyzovat těch 70 stran textu. Alespoň takového spoluobčana z Kosmonos neznám. Ale stačí jít třeba na českou Wikipedii, kde se dozvíme řadu věcí, např. že Dohoda neobsahuje žádné závazky USA k obraně České republiky. Dále neobsahuje např. žádná explicitní vyjádření, že na území ČR nebudou rozmísťovány jaderné zbraně …viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Dohoda_mezi_%C4%8Ceskou_republikou_a_Spojen%C3%BDmi_st%C3%A1ty_americk%C3%BDmi_o_spolupr%C3%A1ci_v_oblasti_obrany

A jakoby nebylo nic jiného na práci pro Pětikoalici, tak zrovna do tohoto složitého období se v PSP ČR snaží protáhnout manželství stejnopohlavních párů a Istanbulskou úmluvu. Ve čtvrtek 29. 6. 2023 se bude jednat o tom, zda se manželství stejnopohlavních párů pustí do 2. čtení. Agendu v PSP ČR má v podstatě k disposici každý. Ale určitě se seznámíme s hlasováním poslanců nejen za KDU-ČSL ale i ostatních.

Ing. Karel Blecha

zastupitel města

Kosmonosy

 

K jednání MZ, které se bude konat dne 29.3.2023

Email Tisk PDF

Tak zde máme další jednání MZ a pojďme se podívat co nám přinese.

Úvodem udělám koncovku za kauzou „úsporná opatření na úseku veřejného osvětlení“, kde jsme společným úsilím zabránili, že nám již radnice nebude vypínat od 23:00 do 04:00 ráno části veřejného osvětlení. Příště by mohli třeba přijít s tím, že by topili dětem ve třídách „v rámci úsporných opatření" na 17°C. Na novém webu města již vyhlášená „úsporná opatření“ ze dne 9. 1. 2023 nenajdeme, ale detailně je kauza popsána na tomto webu zde http://www.nasekosmonosy.cz/z-deni-ve-meste/3048-osvtleni-lampy-uspory.

Na MZ dne 22. 2. 2023 jsem dal oficiální interpelaci ve smyslu, jaká úsporná opatření město zamýšlí, a to s důrazem na úspory na úseku veřejného osvětlení. Tak trochu jsem se domníval, že se dozvím, jaké ty úspory vlastně jsou. Tedy, že když na 5 hod. denně vypneme polovinu svítidel – tj. 550 ks/50 W (což je celkem 140 kWh, tedy 900,- Kč za den) A suma sumárum 360 tis. Kč za rok (vše zaokrouhleně nahoru). Je to tedy 0,2 % rozpočtových nákladů (při schváleném rozpočtu 174 mil. Kč na rok 2023!!!) Směšná částka. S napětím jsem očekával vyřízení mé interpelace. Ve lhůtě 30 dnů jsem ji obdržel elektronicky i doporučeně za 69,- Kč. Viz níže.

InterpelaceCo říci k takovéto odpovědi? Předpokládal jsem, že text interpelace je srozumitelný – viz zápis z MZ 22. 2. 2023 na str. 4 - https://www.kosmonosy.cz/modules/file_storage/download.php?file=e32691d0%7C1123&inline=1 , a že místostarosta Lad. Řípa rozumí psanému textu. Na co mi tedy odpověděl z výše uvedené problematiky … na nic. Asi si v duchu myslí, že jsem ten zastupitel, co stojí na chodníku, který jenom otravuje. No uvidíme.

Musíme být stále ve střehu. Aby se nestalo, že nám v rámci budoucích koeficientů daně z nemovitostí a k tomu přimíchaných nových poplatků za popelnice (v rámci vážení) vedení radnice dá platby, ze kterých se nám bude hlava točit.

Z dalších bodů na jednání zastupitelstva je zásadní bod č. 6, který má nevinný název Smlova o spolupráci veřejných zadavatelů města a Stč. kraje na akci „II/610Kosmonosy, obchvat -2.etapa“. Všichni si pamatujeme, jak před 4 lety vrcholila akce Ing. Dědka vybudovat II. etapu (4 haly) D +D park pod silnicí na Hor. Stakory. Byla petice Ne halám, byla i petice za obchvat města Kosmonosy, jejíž tváří byl Ing. Fr. Řezáč, kde šlo zejména o to povolit haly a oproti tomu získat od Ing. Dědka výstavbu obchvatu od 13. brány až k Chudoplesům. Utekly 4 roky, v minulosti jsme kývli na to, že město Kosmonosy zajistí projekt na etapu 13. brána - silnice Stakorská a zároveň jsme předpokládali, že Stč. kraj zabezpečuje předprojektovou projektovou přípravu na další etapu tj. od Stakorské k Chudoplesům. Jedná se o silnici II. třídy, která bude samozřejmě ve správě SÚS Středočeského kraje. K dnešnímu dni tedy město za cca 3 mil. zabezpečilo dokumentaci a je před vydáním společného povolení. Důvodová zpráva pro zastupitele obsahuje dva odstavečky, kde na závěr je uvedeno , že „ jak město Kosmonosy, tak KSÚS se zavazují aktivně hledat prostředky na realizaci stavby“. A teď tedy pregnantně:

Celý článek...
 


Strana 1 z 74

TOPlist

ArchívTato webová stránka používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jejich využitím. Chcete-li zjistit více informací o cookies a jak s nimi pracovat, použijte tento odkaz.

Používáním této stránky souhlasíte s využitím cookies pro zajištění funkce nástroje Google AdSense.