AKTUALITY - REPORTÁŽE - POZVÁNKY
NÁZORY - KOMENTÁŘE - DISKUZE

Email info@nasekosmonosy.cz
Telefon 725 244 482
Facebook Naše Kosmonosy Naše Kosmonosy
 

Naše Kosmonosy

  • Zvětšit písmo
  • Původní velikost písma
  • Zmenšit písmo
Home Z dění ve městě Off-line reportáž z jednání zastupitelstva – tentokrát z Horních Stakor (18. února 2015)

Off-line reportáž z jednání zastupitelstva – tentokrát z Horních Stakor (18. února 2015)

Email Tisk PDF

skola HSÚnorové jednání zastupitelů Kosmonos a Horních Stakor bylo starostou svoláno na středu 18. únor do školy v Horních Stakorách. Začátek v 17:30 hodin mnohé zastupitele zaskočil, takže se dlouho čekalo, než se začne jednat. Podívejte se na reportáž z jednání, ze které vypichuji hned na úvod ty nejdůležitější body: Mgr. Pekařová nebyla ani napodruhé zvolena členkou kontrolního výboru, na poslední chvíli navrhl zastupitel a radní pan Eduard Masarčík pana Libora Baláka, který byl zvolen. Vedení města ani předseda finančního výboru MUDr. Čepelík opět nepřišli s akceptovatelným návrhem na doplnění chybějícího člena finančního výboru, takže ten je i čtvrt roku od ustavujícího zasedání zastupitelstva nekompletní. Dolní Stakory odstoupily od dohody o společném vybudování kanalizace, a také: naši zástupci opět neodsouhlasili záměr prodat Šmak; zvolení zastupitelé pravděpodobně tuto zodpovědnou úlohu nevyřeší a chystají o budoucnosti Šmaku vyhlásit místní referendum! Detaily čtěte uvnitř článku.

17:38 Starosta vítá přítomné, děkuje za možnost uspořádat toto jednání ve škole v Horních Stakorách. Začíná se o 8 minut později, chybí dost zastupitelů. Z řad občanů asi 20 lidí. Později jich ještě asi deset dalších přijde.

17:40 Zvoleni ověřovatelé zápisu (Svárovský a Křížková), v návrhové komisi schváleni pánové Janeček a Štěpánek. Zatím ani slovo o nepřítomných či omluvenkách.

17:41 Tentokrát žádný nový návrh po odeslání pozvánky, starosta Müller čte bod po bodu program jednání tak, jak byl na úřední desce a ve vývěskách.  Zastupitel Štěpánek podává protinávrh, navrhuje vyřadit z programu bod „po odeslání pozvánky“, když žádné nejsou. Jestli dobře počítám, je zde 11 zastupitelů.

17:43 Společně přicházejí zastupitelé Masarčík a Čepelík.

17:44 Starosta města vysvětluje proceduru pana Blechy „přítomen ale nehlasoval“, pravděpodobně v souvislosti s pozdním příchodem těchto zastupitelů. Nikdo tomu moc nerozumí, ale jede se dál. A teď konečně omluvenky – omlouvají se pánové zastupitelé Klouček a Vaněk, nemocen je pan Fišer.

17:45 Volba chybějícího člena kontrolního výboru je zatím odložena, protože se musí schválit celý program po protinávrhu pana Štěpánka. Konečně může předseda kontrolního výboru navrhnout znovu jako členku bývalou místostarostku paní Mgr. Pekařovou. Radní  Masarčík kontruje protinávrhem a navrhuje pana Libora Baláka, který údajně s návrhem souhlasí. Pan Masarčík představuje člena své kandidátky pana Baláka. Spíše zdlouhavě vysvětluje, jak se k návrhu uvnitř sdružení dobrali – pan Balák pracuje již několik let v Auto Kelly a bydlí Pod Koupalištěm. Evidentní kontr proti návrhu předsedy KV Svárovského. Proti panu Balákovi byl pan Svárovský, Štěpánek a Horšic? Zdržel se zastupitel Blecha. Pana Libora Baláka tedy pan E. Masarčík do kontrolního výboru protlačil devíti hlasy.

17:51 Volba člena finančního výboru – starosta nečekaně navrhuje na členství ve výboru pana Blechu, který je velmi překvapen a nabídku odmítá. Nikdo s ním tuto nabídku ani slovem nekonzultoval. Takže volba zbývajícího člena finančního výboru je opět odsunuta a je otázkou, proč pomocnou ruku nenabídli opět Občané pro Kosmonosy jako v předchozím případě. Tam ale šlo hlavně o to nepustit do kontrolního výboru paní Pekařovou, to nyní více než jasné.

smak17:53 Dostává se na téma záměru prodeje Šmaku. Starosta popisuje situaci – budova chátrá a rada města se shodla na tom, že je nejvyšší čas, aby se prodala.  K návrhu se vyjadřuje zastupitel Blecha, bere si na paškál pojem „stanovení prodejní ceny“, abychom si nesvazovali ruce, navrhuje, že můžeme Šmak třeba dražit- navrhuje formulaci, že „ZM souhlasí se zpeněžením nemovitého majetku“. „To je pro město otevřenější a všichni víme, o čem je řeč,“ sdělil Blecha. Starosta Müller souhlasí s tímto protinávrhem, radní Janeček navrhuje něco, co není v publiku slyšet. Starosta tvrdí, že může dojít k velké poptávce, kde se může objevit nabídka vyšší, než je cena odhadní (teď nevím, co je na tom špatného). Radní Janeček čte protinávrh Blechy – tedy zpeněžení majetku.

17:59 Přichází zastupitelka Mgr. Pekařová. Do místnosti proudí i další lidé, asi je zmátl posunutý začátek jednání, těžko říci.

18:00 Hlasuje se o protinávrhu pana Karla Blechy. Tedy ještě předtím paní Jana Křížková říká, že se zdrží hlasování, protože byla oslovena lidmi, kteří si stěžovali, že se po prodeji Šmaku nebudou moci kde scházet apod. Zastupitel Štěpánek doporučuje, aby v návrhu bylo ponecháno názvosloví „záměr prodeje“, dle dikce zákona o obcích. Nyní pan Blecha svůj návrh stahuje a snad už se jde hlasovat. Vlastně ještě ne.

18:02 Starosta opakuje, že se hlasuje o záměru prodeje, pak tedy musí dojít k ohodnocení majetku a pak se teprve musí hlasovat o prodeji. Zastupitel Štěpánek shrnuje varianty – najdeme kupce nebo najdeme nájemce za podobných podmínek jako dosud. „Klub ČSSD situaci diskutoval a došel k závěru, že dokud nebude nalezen prostor pro scházení členů klubů a spolků, Šmak by neměl být prodán, ale jen pronajat,“ sdělil.

18:04 Slovo dostává zastupitelka M. Pekařová, ptá se, proč rada města nezvažovala možnost pronájmu a do návrhu jasně nenapsala, proč se přiklonila k prodeji, když město nemá žádné jiné prostory pro spolky a je to asi jediný komerčně zajímavý prostor ve městě. Pekařová oceňuje rychlé ukončení sporného nájemního vztahu, ale k zásadnímu rozhodnutí o prodeji Šmaku se přikloní poté, až bude mít veškeré podklady. Starosta říká, že objekt systematicky chátrá, neodpovídá požadavkům na ekonomické provozování, bavíme se o tom dlouho a už je třeba učinit nějaký krok. Nebo to můžeme nechat tak, jak to je, ale těch úspěšných provozovatelů za těch 20 let nebylo tolik. „Dobrý kuchař a výčepní nestačí,“ sdělil starosta a dodal, že třeba můžeme celé zařízení přestavět a nalít tam další hromadu peněz. Starosta se snaží dopočítat, o kolika plesech v sezóně se bavíme. „Když naložíme celý autobus nebo dva a lidi odvezeme na ples do Prahy, třeba se nám to vyplatí víc a lidi se také báječně pobaví,“ řekl starosta.

18:10 Podruhé k tématu vystupuje zastupitelka Pekařová, říká, že osm řádků argumentace pro prodej je málo a materiál by měl být fundovaný tak, aby se každý zastupitel mohl s detaily u návrhů dostatečně seznámit. Jako protinávrh navrhuje program stáhnout z jednání, doplnit a předložit příště. Zastupitel Štěpánek připomíná, že podobné téma již ZM řešilo před asi třemi roky, včetně znaleckého odhadu.

18:12 Radní Masarčík shrnuje situaci. „Šmak je vředem Kosmonos, ale už nás stál 80-90 milionů, i když teď se tady licituje o osmi, jedenácti nebo čtrnácti milionech. Tento návrh je o rozhodnutí, kterým směrem půjdeme – a k tomu potřebujeme mandát. Každé město má nějaký objekt, který dotuje, protože je to potřebné. Ale Šmak pořád dotujeme. Jde o vyvolání aktivní debaty, která i když trvá dvacet let, tak je třeba ji zintenzivnit a říct si, jakým směrem půjdeme. Vstupní částka pro debatu je 90 milionů a Šmak je průser, víme to všichni, co v Kosmonosích bydlíme,“ ukončil vstoupení Masarrčík. Starosta bavíc doplňuje částku 3,4 milionu Kč jako nedobytné pohledávky po bývalých provozovatelích.

18:16 Vystupuje zastupitel Petráš, sděluje, že nikdo neříká, že tam musí vzniknout tři hospody. Navíc Muzejní spolek si stále stěžuje, že nemá prostory, třeba by pak mohl uvolnit prostory ve škole. Starosta tvrdí, že Muzejní spolek se vyjádřil tak, že mu prostory ve Šmaku nevyhovují. Radní Janeček sděluje, že už se 20 let mluví o tom samém, varuje před dalším přešlapováním. Nebrání se návrhu na přestavění na kulturní dům, když se na tom zástupci spolků dohodnou. „Když pak do toho dáme 5 – 10 milionů, můžeme zapomenout na tělocvičnu, na to nemáme,“ upozorňuje váhající zastupitele. Rozohněně říká, že zastupitelé jednají alibisticky a jen chtějí dál a znovu diskutovat. „Ať se spolky dohodnou, pronajmeme jim to za korunu na 50 let, klidně to dám jako protinávrh,“ reaguje vzrušeným hlasem na vzniklou – opět patovou - situaci. Zastupitelka Křížková sděluje, že až bude postavená hala, kde se lidi budou moct scházet, zvedne pro návrh ruku. Pan Štěpánek se ptá, jestli tak hala bude uzpůsobena tak, aby se tam takovéto společenské akce mohly pořádat, bylo mu sděleno, že spíše ne.

18:22 Starosta Müller náhle navrhuje stáhnout návrh z jednání, všichni jsou pro, proti je jen radní Janeček.  Müller chce zčistajasna odhlasovat zorganizování místního referenda o Šmaku – nyní by se tedy hlasovalo o pověření starosty přípravou referenda. Odhlasováno, konec nadějím, ani toto zastupitelstvo nemá odvahu o Šmaku rozhodnout, a to ani o záměru, který nemusí nutně znamenat finální prodej.  O Šmaku by tedy měli rozhodnout občané – teprve tohle je alibismus, navíc velmi drahý.

18:25 Právnička města popisuje další bod – směna pozemku v areálu D+D. Formalita, schváleno.

18:27 Informace starosty, který přichází k občanům Stakor. Sděluje, že město narazilo na problémy s odkanalizováním Horních Stakor. Starosta Dolních Stakor našemu vedení sdělil, že jeho obec odstupuje od dohody o společném budování kanalizace. Navíc v této chvíli nejsou vypsány žádné dotační tituly, kam bychom se mohli nyní přihlásit, všichni zodpovědní říkají, že jdeme s křížkem po funuse a těch peněz na podobné projekty bude méně a méně. Před šesti lety mohlo být pokrytí formou dotace až 80 procent, nyní je trend opačný a bavíme se o 20 procentech, z čehož nakonec může být uznáno třeba jen 50-60%. Starosta mluví o hledání dalších variant o čištění vod z Horních Stakor. Jaké jsou varianty? Půjčit si 100 milionů, rozkopat komunikace, udělat přeložky sítí, ale kde sehnat ty peníze? Dále předčištění, konečné dočištění, starosta spolu s ing. Michalem Šimonem intenzivně hledají řešení. „Když se rozhodneme pro finančně náročné řešení, budeme po občanech města požadovat připojení ke kanalizaci,“ sdělil starosta, čímž byla vlastně otevřena diskuze s občany.

18:34 O slovo se hlásí pan Miroslav Štěpánek, říká, že chápe starostovy obavy z velké akce a pokračuje. Všechny zvolené strany měly kanalizaci v programech. Dnes se takovéto akce nedají dělat bez dotací, navíc je to časově velmi náročné, a nyní je opravu minimum dotačních titulů. Bez hotové projektové dokumentace ale o dotaci nelze ani žádat. Velká akce v Kosmonosích – tedy ulice Debřská a Hradišťská - klapla právě proto, že se spojily peníze (asi 35 mil. Kč) města, kraje a z dotace. Likvidace splaškových vod je poslední chybějící věc v této rozvíjející se lokalitě Horních Stakor. „Minimálně bychom měli dokončit projekt, abychom věděli, na čem finančně jsme, a mohli jsme se bavit o financování.“ Zároveň sdělil, že odstoupení Dolních Stakor od dohody není zase až tak fatálním problémem – bez dotace to ale určitě Kosmonosy nebudou schopné spustit.

18:44 Slovo si opět bere starosta města. „Jako nejreálnější se jeví připojení na čističku v Mladé Boleslavi,“ sdělil ing. Müller a vyjádřil naději, že se nějaký nový dotační program brzy objeví. Informaci podává i ing. Michal Šimon, vedoucí správního odboru MÚ Kosmonosy. Sděluje mimo jiné informaci, že z 90 procent měl připraveny podklady pro původní zadání projektu, teď tedy to musí být přepracováno.

18:49 Jeden z občanů Horních Stakor tvrdí, že VaK zarazil odvoz splašků ze žump od soukromníků, jiný říká, že mu VaK před několika dny žumpu vyvezl. Starosta slibuje o tomto s VaK Mladá Boleslav jednat.

18:52 Proběhlo jednání o zpomalení dopravy mezi Předměřicemi a Březinou, tedy včetně Kosmonos. Zástupce magistrátu z Mladé Boleslavi sdělil, že mají negativní stanovisko, starosta měl pocit, že se o tom tři roky jednalo, ale dozvěděl se od dotčeného orgánu státní správy, že neměl informaci o tom, že by o něčem takovém starostové jednali. Od roku 2012 již nepřišly žádné informace o dalších krocích. Náměstek z krajského úřadu prý slíbil, že to dá do pořádku. Město přitom již schválilo smlouvu o spoluúčasti na tomto projektu. Dotčené obce se měly podílet na změně dopravního značení.

18:56 Pan Štěpánek sděluje, že dle jeho informací se stále jedná mezi krajem a obcemi o tom, kdo a jakou část nákladů zaplatí. Kraj by snad tuhle situaci měl podpořit, ale vypadá to, že se začne úplně znovu.

18:58 Téma dětské hřiště ve Stakorách. Starosta sděluje, že není problém dodat hrací prvky, sám se na ně díval. „Na tak malý pozemek můžeme dát nějakého kačera na péro, nějaké houpačky, s tím nebude problém,“ sdělil. Předsedkyně osadního výboru V. Baboráková žádá o dosvícení komunikací na třech místech ve městě, předseda správního výboru navrhuje, aby osadní výbor podal žádost. Další diskuze je o příjezdové cestě do Chaloupek. „Vždy se tam jen naveze recyklát, nedělá se to v době, kdy se to má dělat, a hned se to vydrolí. Sanitky, popeláři, pošta, všichni nadávají, že tam nechtějí jezdit. Dále obyvatelé Chaloupek chtějí řešit problém vody – voda je tam závadná a lidé si ji musejí zajišťovat sami v barelech apod.,“ sdělila paní Baboráková. Odpovídá ing. Šimon, potvrzuje, že zavedení vodovodu bez právě diskutované kanalizace je velmi nehospodárné. Podává i vysvětlení k opravám komunikace do Chaloupek – celková rekonstrukce by byla velmi finančně náročná, je to o milionech, proto se situace řeší těmito častými výspravami.

19:05 Občanka z Chaloupek žádá o snížení daní z nemovitostí, když tam není voda, kanalizace, plyn, popeláři tam jezdí jen jednou za dva týdny, a ještě k tomu je rozbitá přístupová komunikace.

19:06 Padl dotaz na pronájem kaple, starosta sděluje, že rada odsouhlasila částku 2000 Kč za denní pronájem kaple pro organizaci a 600 Kč pro občany. Nyní se diskutuje o odklízení sněhu a sjízdnosti kopce, když je pod sněhem. Pan Šimon sdělil, že na místo bude umístěn posypový materiál. Dále přítomní slyší, jak se pravidelně kradou vysazené a doplňované ovocné stromy i s podpůrnými dřevěnými tyčemi. Jedna z občanek Chaloupek sděluje, že má povolení stromy dosazovat, tak jen aby to věděla i rada, aby neměla problémy Smile

19:12 Řeší se problém rychlé jízdy v obci, zejména na konci obcí, kde už všichni, i kamiony, jezdí až devadesátkou. Občan žádá, aby se někdo tímto problém zaobíral.

19:14 Občan Horních Stakor se ptá, jaká je situace se zapůjčenými LED svítidly. Přestože světla byla jen zapůjčena, ve Stakorách svítí dodnes. Vysvětlení podává zastupitel Štěpánek, který pracoval v komisi na výběr poskytovatele veřejného osvětlení. Firma, která světla na zkoušku namontovala, si je dosud neodmontovala, a to ani poté, kdy je rada odmítla odkoupit. Informaci doplňuje místostarosta Macoun, který tak úplně budoucí diskuzi o úspornějších světlech nevyloučil.

19:21 Člen osadního výboru ing. Mlejnek sděluje, že bylo pozastaveno územní řízení ohledně plánované výstavby bioplynové stanice ve Studénce a poděkoval všem, kteří se proti tomuto záměru semkli.

19:23 Ředitelka školy paní Křiváčková sděluje své obavy z ohrožení zdraví dětí při čekání na autobus ve Stakorách, loni již zde došlo k nehodě, naštěstí ne tragické. Prosí, aby se nad tím vedení města zamyslelo – tato situace trvá již deset let, už ani městská policie sem v časech, kdy chodí děti na autobus, nejezdí. Starosta odpovídá, že o tomto bodě se jedná a vážnosti situace si je vědom. Ing. Šimon ze správního sděluje, že kdyby nebyla kanalizace, existuje projekt na zprůjezdnění komunikace skrz celé Horní Stakory, včetně kompletní rekonstrukce autobusových zastávek. Starosta slibuje, že se na tento bod podívá, paní ředitelka se diví, proč se celý vleklý problém nevyřeší značkou zákazovou značkou. 

19:29 V diskuzi vystupuje pan Petráš, předseda Výboru pro školství, kulturu a sport – 25 subjektů podalo žádosti o dotace včas dle směrnic, celkem u pěti subjektů byly nalezeny nedostatky. Město vydělilo z rozpočtu milion korun na podporu spolků a organizací, souhrn požadavků dosahuje téměř dvou milionů. Další informace jsou o zápisu do školy. Schválená kapacita školy je 450 žáků, očekává se, že odejde 27 žáků, nyní je dětí 405, přijato bylo 90 žádostí od rodičů prvňáků, 78 dětí bylo do prvních tříd přijato. 17 dětí se bude hlásit na osmileté gymnázium, otázkou je, kolik dětí se na osmiletá gymnázia dostane. „Škola bude naplněna téměř na maximum, když se hodně dětí na gymnázia nedostane, budeme i přes kapacitu, kde ale narážíme na hygienická omezení. Proto opakovaně sděluji, že by bylo potřeba uvolnit prostory, které dnes obývá Muzejní spolek, nyní předěláváme byt školníka,“ sdělil pan Petráš.

19:35 Zastupitel Blecha opakuje svou interpelaci z minulého jednání, oznamuje, že nemá odpověď. Starosta sděluje, že ji dostane v zákonné lhůtě, je téměř hotovo. Jednání končí, starosta slibuje, že občané Horních Stakor budou informováni o řešení úkolů, které si starosta zapsal.

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Přidejte svůj komentář

Very HappySmileWinkSadSurprisedShockedConfusedCoolLaughingMadRazzEmbarrassedCrying or Very SadEvil or Very MadTwisted EvilRolling EyesExclamationQuestionIdeaArrowNeutralMr. GreenGeekUber Geek
Vaše jméno:
Komentář (zde můžete používat HTML tagy):
  Ověřovací kód. Pouze písmena bez mezer.
Ověřovací kód:
Bizon napsal(a) v Pátek, 20 Únor 2015 02:47
Václave, napsal jsem k tomu něco na svém blogu. Je toho víc a mně to, když toho napíšu víc, někdy na Našich Kosmonosech vypadne a zmizí. Pokud to nevíš, tak se včera probudil z povolebního spánku Ku-lišák. Doufám, že dlouhým spánkem nepřišel o všechny zásoby podkožního tuku. Probudil se o jeden den dříve.
Vojtěch Vais napsal(a) v Čtvrtek, 19 Únor 2015 20:47
Neodpustím si varovnou poznámku, o tom, že je obrovsky snadné devalvovat hodnotu místního referenda jako prostředku občanské angažovanosti v komunální politice. Volič může s klidným svědomím o některých otázkách kvalifikovaně rozhodnout jen těžko, což je zároveň jeden z důvodů, proč tu máme zastupitelskou demokracii. Tato otázka je zároveň okamžikem, kdy by se volený zástupce neměl odpovědnosti zbavovat, s tím, že ji na sebe bere, se rozhodl pro svoji kandidaturu ve volbách (nebo by tomu alespoň tak mělo být). Neřku-li, že se nejedná o otázku typu rozdělení obce, tedy otázku svým charakterem typickou pro místní referendum, kde svoji roli hraje cit atp. Jedná se o otázku, kde hlavní roli hraje informovanost.

Představoval bych si, že navolení zástupci odhodí pohodlnost a do příštího ZM pečlivě nastudují veškerá dostupná data o Šmaku (jistě jim budou po projevení zájmu s vděkem poskytnuta) a na dalším ZM předvedou diskuzi plnou tvrdých dat (nikoliv pouze pocitových tezí o tom) s uvedením ceny navrhovaných alternativ a propracovaným seznamem důsledků navrhovaného rozhodnutí.

Pokud přeci jenom referendum: Počkejme na nejbližší volby (Krajské), je to ekonomické a přijde o 5 občanů více, naposledy byla v Kosmonosích při krajských volbách účast něco přes 43%, což dává referendu alespoň naději na závaznost, jelikož k platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. A zároveň je rozhodnutí v místním referendu závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.

Závěrem drobná korekce:

17:45 Volba předsedy kontrolního výboru je zatím odložena, protože se musí schválit celý program po protinávrhu pana Štěpánka./ Volba člena KV.
Bizon napsal(a) v Pátek, 20 Únor 2015 02:35
Napsal jste dobrý příspěvek, pane Vaisi a navíc slušnou formou.
 
Pavel Janeček napsal(a) v Čtvrtek, 19 Únor 2015 06:42
Potvrzuji, že jsem mluvil více než vzrušeným hlasem. Důvodem bylo hned několik faktů:

a) nelíbil se mi argument, že noví zastupitelé nemají žádné informace k hospodaření Šmaku, 1. kdo se nechá zvolit se snad zajímá o dění ve městě, 2. na předchozím zm se o Šmaku hovořilo a pár statisícových částek zde bylo uvedeno v dost rozsáhlém písemném materiálu 3. všichni jsme schvalovali rozpočet, předpokládám, že ho každý zodpovědně studoval a viděl kolik nás to bude stát jen letos na provozu a nezbytně nutné údržbě - proč tato čísla znovu opisovat?

b) znovu se do hry vrací "darování šmaku spolkům" - nemám s tím problém, ale spolky tohle vždy odmítli a to již za starosty Dlouhého. Pokud se spolky potřebují scházet v takovém velkém objektu, musejí se sejít (spolky společně, máme jich 20), dohodnout koncepci a říct co ve Šmaku chtějí a kolik bude stát provoz a kolik budou na něj chtít provozních dotací. Město pak může zainvestovat rekonstrukci. Tohle se ale nikdy nestalo a dokud to spolky neudělají, je to jen nekonečné tlachání a přešlapování na místě v mylném domnění, že status quo nic nestojí, stojí! Za těch dvacet let to stálo na provozu, údržbě a snížení hodnoty investice hodně přes tři milióny ročně!

c) při diskuzi o šmaku se dost často zmínila potřeba konání plesů, ano je to tak, ve šmaku se ročně koná průměrně 8 plesů, z toho ca půlka jsou plesy kosmonoských spolků a školy, druhá půlka "externích". Při skutečné ceně Šmaku ca 80mil a provozních nákladech na objekt ca 600tis Kč se bavíme o ceně 3/4milionu za kosmonoský kus. Neumím to posoudit, ale stojí to za to?

d) dost často se zmínila také tělocvična, až bude, budeme se scházet tam, do té doby potřebujeme šmak. Opravdu si tu někdo myslí, že obec velikosti Kosmonos je schopná živit dočasně provoz a hlavně údržbu šmaku (trvám na tom, že pro udržení jaktakž funkčního stavu a vytápění hovoříme nejméně o částce 1,8mil), provoz a údržbu koupaliště(1,4mil), provoz a údržbu sk (1,0mil), provoz a údržbu sokolovny (min 0,5mil), provoz a údržbu budoucí tělocvičny (optimistický odhad 2mil) a provoz a údržbu školy, školky, všech silnic, hasičáren, hřbitova, lorety (!) a ostatních a za chvíli přijde požadavek na domov důchodců - nejsme, je nás 4,5tisíce včetně důchodců a kojenců, tak si to spočítejme

e) naprosto mne dorazil argument "město moc využitelných objektů nemá a šmak je jediný komerčně využitelný prostor" - no právě KOMERČNĚ využitelný, města nemají podnikat a nejen proto, že to neumějí

Včerejšek ukázal, že i tomuto zastupitelstvu chybí odvaha pro prodej. Alibisticky jsme odsouhlasili přípravu referenda, z mé strany to byla byla spíše zoufalost. Nyní jsem zvědav, zda budou občané nadále chtít dotovat provoz Šmaku?

Když už u toho referenda budeme, možná přijdou na řadu i jiné otázky občanů, jedna se tu diskutuje, potřebujeme vůbec novou tělocvičnu a i o další se na tomto blogu píše, co takhle si koupit špitál?

Když jsem u těch emocí, přidám ještě jeden subjektivní názor. Najděte si staré fotografie města. Na tom místě stál ukázkový kus bruselského stylu architektury, který by si hýčkalo každé město. Město Kosmonosy jej nechalo zbourat a nahradilo nevkusnou nehodnotnou a energeticky náročnou budovou (znám tu historii na počátku nebylo město), v níž se udělala náves! Dýchá na mne z toho jistý druh schizofrenie, kterou je tu cítit stále. Znovu jsme se stali městem a v ten okamžik jsme symbol města (kvalitou architektury i funkcí) jsem strhli a nahradili symbolem vesnice bez kouska vkusu a ekonomického uvažování.
Bizon napsal(a) v Pátek, 20 Únor 2015 03:00
Pane inženýre, mohl byste to spolu s p. Odnohou zpracovat pro Kosmonoský zpravodaj? A tím také pro naše zastupitele? Zpravodaj se dostane do každé rodiny a je třeba konečně zveřejňovat čísla, náklady a ztráty. Jak napsal p. Vais, aby se nerozhodovalo pocitově, ale s přihlédnutím k faktům.
Václav Petříček napsal(a) v Čtvrtek, 19 Únor 2015 09:42
Kdybych nosil klobouk, tak ho smeknu! Přeji hodně dalších sil, trpělivosti a neuhnout. Já se dnes kaji, že jsem ještě před několika roky loboval proti prodeji. Jistě se na NK rozvine smysluplná debata. Bizone, začni! VP
 
 
 

TOPlist

ArchívTato webová stránka používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jejich využitím. Chcete-li zjistit více informací o cookies a jak s nimi pracovat, použijte tento odkaz.

Používáním této stránky souhlasíte s využitím cookies pro zajištění funkce nástroje Google AdSense.