AKTUALITY - REPORTÁŽE - POZVÁNKY
NÁZORY - KOMENTÁŘE - DISKUZE

Email info@nasekosmonosy.cz
Telefon 725 244 482
Facebook Naše Kosmonosy Naše Kosmonosy
 

Naše Kosmonosy

  • Zvětšit písmo
  • Původní velikost písma
  • Zmenšit písmo
Home Z dění ve městě Off-line záznam z lednového jednání zastupitelstva Kosmonos a Horních Stakor (28.ledna 2015)

Off-line záznam z lednového jednání zastupitelstva Kosmonos a Horních Stakor (28.ledna 2015)

Email Tisk PDF

zbrojniceVe středu 28. ledna podvečer se v hasičské zbrojnici konalo letošní první jednání zastupitelů a zastupitelek města. Nyní vám, čtenářům těchto stránek, přináším pokus o co nejautentičtější popis událostí tak, jak šly během 120 - ti minutového jednání po sobě. Případné chyby ve formulacích nebo přímých řečech nemohu vyloučit.  

18:27 Zastupitelé se scházejí, nečekaně silná je i účast občanů a zájemců o jednání, zasedačka ve zbrojnici je obklopená bannery, které se týkají traktoru Svoboda. Z řad veřejnosti jsou zatím na židlích zhruba dvě desítky lidí.

18:32 Starosta ing. J. Müller zahajuje jednání a představuje pana Josefa Petra, potomka pana Václava Svobody. Jeho prezentace je na programu na samý úvod jednání. Starosta informuje, že se jednání nahrává a záznam bude na webu města. Pak navrhuje členy návrhové komise – pana Janečka a pana Vaňka. Oba schváleni. Jako ověřovatelé zápisu jsou paní Křížková a paní Krčmářová. Obě schváleny.

18:35 Omluveni zastupitelé Svárovský, Pekařová a Klouček. Zatím bez omluvy nepřítomen pan Masarčík. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Starosta navrhuje stáhnout volbu člena kontrolního výboru a vzhledem k nepřítomnosti pana Svárovského navrhuje tento bod na příští jednání. Stejně tak volbu člena finančního výboru. Další změnou je přesunutí jednání rozpočtu hned za projekci filmu, a to vzhledem k indispozici šéfky finančního výboru paní Červené. Všichni zastupitelé takto změněný program schválili.

18:38 Nastává čas na filmový dokument pana Josefa Petra, který říká, že by chtěl zastupitelům a hostům v premiéře ukázat dokument ke stému výročí začátku podnikání pana Svobody. Pan Petr je zároveň předsedou Svoboda traktor klubu, který působí v celé republice. Letos je to navíc 80 let od začátku výroby traktorů v Kosmonosích. Dokument se z větší části věnuje loňské spanilé jízdy traktorů Svoboda po Kosmonosích a Mladé Boleslavi v rámci Svatováclavské jízdy.

18:41 Dorazil pan zastupitel Masarčík.

19:00 Dokument a slova pana Petra jsou u konce. Na závěr pan Petr říká, že určitě – kromě spolupráce s městem a spolky – nechtějí od města žádné peníze. Starosta říká, že se těší na další spolupráci.

19:02 Po chvilce ticha přináší pan místostarosta Macoun minule slíbené vytištěné podklady k jednání – starosta to vysvětluje nekompatibilitou USB disku a počítače – promítat tedy nelze. Starosta žádá, aby tyto podklady při odchodu ze jednání zůstaly na stole.

19:04 Rozpočet města 2015. Návrh byl na úřední desce, několik občanů reagovalo drobnými dotazy. Předseda fin. výboru pan Čepelík a člen FV pan Horák se obrátili s několika dotazy na město a návrh byl poté předán k projednání finančnímu výboru. Celý finanční výbor pak podal své připomínky, které po diskuzi rada města projednala a schválila. V této podobě je zastupitelům předložen ke schválení. Starosta otevírá diskuzi k tomuto bodu.

19:06 Pan Štěpánek uvádí, že zaslal na úřad návrh na to, aby položka projektová dokumentace hřiště v Horních Stakorách (50 tisíc Kč) byla změněna na 90 tisíc, a to na úpravu stávajících hracích prvků. Osadní výbor s tímto vyjádřil souhlas a Štěpánek tedy žádá o tuto změnu. Starosta reaguje, že nahrazení je problém kvůli legislativě, a bez projektové dokumentace projekt nelze realizovat. Říká, že částka na projekt byla vysoká, a že se v Horních Stakorách domluví na prostoru pro tuto investici – kdyby těchto 50 tisíc nestačilo, město určitě najde prostředky na doplnění. „Neumím popsat, proč se tam loni nic nerealizovalo,“ řekl starosta. „Hřiště se bude rekonstruovat podle nějakého projektu, o pozemku se nyní bavit nemůžeme, město nemůže investovat na cizím pozemku,“ dodal starosta Müller. Paní Křížková říká, že ta částka je nedostačující a jedna průlezka může stát i padesát tisíc. „V obci je vysoká poptávka po rekonstrukci hracích prvků v letošním roce,“ říká Štěpánek a žádá o přesun peněz z položky projektové dokumentace do údržby či podobně. „Ať je v nejbližší rozpočtové změně upravena tato položka tak, jak jsem řekl, a je navýšena na 90 tisíc korun,“ sdělil pan Štěpánek. Pan Masarčík se ptá, jak dlouho se tato položka vleče, že o tom slyší poprvé. Vedoucí správního odboru pan Šimon i výměnu některých prvků bere jako provizorium, které pak může být přesunuto na nové místo. Pan Štěpánek s tímto nesouhlasí, teď chce umístit takové prvky, které se na stávající místo vejdou a které nebudou v rozporu s legislativou. Nové hřiště je pak dalším krokem. Ing. Červená to chce ponechat jako budoucí rozpočtové opatření, starosta slibuje, že s tím pak nebude problém.

19:18 Pan místostarosta města Macoun hovoří o revizní správě elektroinstalace v pavilonu E. Jedná se o položku 3111 v rozpočtu a pan Macoun navrhuje navýšit tuto položku o 200 tisíc korun (na 450 tisíc Kč) na dokončení opravy elektroinstalace. Ředitelka školky paní Křížková vysvětluje, proč je potřeba postupně vše změnit z hliníku do mědi. Starosta Müller říká, že když někde město ušetří, bude s alokováním peněz na tyto opravy počítat. Návrh podporuje i pan Štěpánek. Akce musí být provedeny jen v době prázdnin. Navržená změna odsouhlasena všemi přítomnými. Se čtyřmi připomínkami přichází pan Blecha. Energetický audit Šmaku: co se za tím skrývá? Starosta říká, že nevíme, co bude dál se Šmakem, je potřeba vědět to nejnutnější, co je třeba udělat. Blecha říká, že to znamená přípravu na prodej, protože toto může být bráno jako nezbytný podklad k prodeji – průkaz energetické náročnosti na prodej budovy. Radní pan Janeček říká, že takto to opravdu nebylo diskutováno, a tohle mělo být k dispozici již dříve. Blecha se domnívá, že to je nadbytečné. Pan Šimon sděluje, že průkaz energetické náročnosti město má. Dále pan Blecha rozporuje částku na přípravu kanalizace, v rozpočtu je to málo, navrhuji navýšit o 350 tisíc - Janeček dodává, že stávající návrh je podíl města a druhá půlka půjde z Dolních Stakor. Pan Blecha s tímto spokojen. Pan Blecha dále říká, že od roku 2009 nebyl zpracován Strategický plán rozvoje města (to v souvislosti s částkou na přípravu dokumentace na sportovní halu ve městě). Blecha říká, že by zastupitelé potřebovali více informací před tím, než tímto odsouhlasí „odstartování akce“ za bratru 20-25 milionů korun, např. v jakém stavu je sokolovna, a že je doopravdy přetížena. Starosta říká, že záměr byl schválen předchozím zastupitelstvem, a že nová hala je pro děti potřeba, souhlas vyjádřil i Výbor pro školství, kulturu a sport, na radu kvůli tomu přišel i ředitel školy a ředitelka školky. Pan Blecha navrhuje tuto částku vypustit.

19:35 Trochu vzrušená diskuze – starosta hned nechává hlasovat o tomto Blechově požadavku, pan Blecha jediný, kdo je pro, ostatní proti. Dalším tématem je koupaliště – proč 250 tisíc Kč na projektovou dokumentaci, jakým směrem se vydáme. „Je to rozpočtová částka, není to o tom, co s koupalištěm budeme dělat,“ říká starosta s tím, že ty peníze potřebujeme k další diskuzi. „Kdybychom postupovali jako Vy, tak tady za čtyři roky nic neuděláme,“ sděluje starosta. Pan Masarčík vysvětluje, že za posledních 10 let narostl počet lidí ve městě o 2200 lidí, je třeba se tomu přizpůsobit a skončit se záměry a plány a něco konečně dělat. Masarčík dále dodal, že dříve nebyla na projekt koupaliště ani kolonka. „Dvacet let tady ve věci koupaliště nikdo nic neudělal, ačkoliv všichni slibovali tento vřed vyřešit,“ řekl Masarčík. Blecha dodal, že Masarčíkovy připomínky jsou po jeho třinácti letech v zastupitelstvu zajímavé. Masarčík oponuje, že tuto věc osobně tlačil celých 12 let.

19:41 Chystá se hlasování o rozpočtu se schodkem necelých 18,4 milionu korun. Rozpočet odhlasován, zdržel se pan Blecha, ostatní pro. Starosta ubezpečuje o plánu prostředky efektivně využít a je nadále otevřen zajímavým návrhům.

19:43 Volba členů osadního výboru. Přítomná předsedkyně osadního výboru paní Věra Baboráková společně s dalšími obyvateli Horních Stakor navrhla dalších 6 členů výboru. Všech šest navržených jmen bylo jednomyslně schváleno.

19:45 Obecně závazná vyhláška o provozování výherních a hracích automatů na území města Kosmonos. Stávající vyhláška skončila, někteří zastupitelé se na radu obrátili s dotazem, jak to bude nadále s penězi z tohoto podnikání. Rada se shodla, že v Kosmonosích s tímto jevem nejsou problémy, starosta sdělil, že stát to nechal na obcích a že radní se shodli na tom, že tak, jak jsou provozovány herny ve městě, nezpůsobují městu fyzické problémy (o morálních problémech je to jiná). Rada tak tedy navrhuje, aby herny byly ve městě legální a přinesly místním spolkům a klubům nemalé peníze (až 1,3 milionů, jak zaznělo). Pověřený velitel městské policie sdělil, že za poslední dva roky byla jen dvě oznámení, která se týkala heren – jednou host nechtěl zaplatit, a jeden hráč přišel podnapilý. Občané ani sousedi heren si na nic nestěžují, městská policie s hernami nemá problém. Zastupitel Štěpánek připomíná, že poslední vyhláška směřovala k totálnímu útlumu těchto jevů ve městě, vyjádřil své překvapení z této změny a přesvědčení, že žádné peníze za vytváření podmínek pro hazard nestojí. „Nemusíme se ve všem podobat Boleslavi,“ sdělil mimo jiné Štěpánek, dle kterého by se městská policie měla věnovat jiným jevům, než kontrolám plnění vyhlášky v hernách. Bude hlasovat proti. Radní Boubín informuje, že tam, kde byl hazard zakázán, byly z heren vytvořeny soukromé kluby, do kterých pak žádná kontrola nemůže. „Je lepší mít čtyři místa, kam se půjdou gambleři vyřádit a využít pak ten milion pro děti třeba na hřiště,“ zaznělo. Slovo dostává přítomný lobbista pan Vrzáň ze společnosti Spelos (sdružení provozovatelů centrálních loterních systémů). Tato společnost zveřejňuje mapy černého hazardu, kterými se „zapleveluje celá republika“. „Jestli herny zakážete, určitě tady černé herny vzniknou,“ sdělil Vrzáň.

19:56 Jde se hlasovat: Proti vyhlášce a tedy pro vytlačení hazardu: Blecha a Štěpánek, zdrželi se Vaněk a Heršic, ostatní byli pro. Návrh nové vyhlášky byl přijat, hazard na čtyřech místech tedy zůstane pod kontrolou legální.

smak19:57 Začíná diskuze o Šmaku. Úvodní komentář starosty byl pro mě trochu zmatený, omlouvám se. „V radě jsme došli k závěru, že průběžně dochází k devastaci zařízení provozovatelem (na což nájemce nemohl reagovat), rada došla k závěru, že bude nejlepší smlouvu s nájemcem pivovarem Holba ukončit,“ řekl starosta Müller. Ačkoliv rada města nikde nic nehlásila a žádné usnesení k možnému prodeji či pronájmu nepřijala (a chce teprve o budoucnosti Šmaku jednat), během dvou dnů po jednání rady se ozvali dva zájemci z oboru (starosta vyjádřil překvapení, jak se ty informace dostali ven). Starosta dále slíbil do dalšího jednání zastupitelů přijít s návrhem co dál se Šmakem. Pan Štěpánek návrh ukončit vztah výrazně podpořil, pan radní Boubín sdělil, že předložená smlouva o narovnání by město měla krýt proti případným dalším nárokům Holby či provozovatele pana Forejta. Vztah by měl být ukončen do ledna, všichni s tímto návrhem souhlasili.

20:04 O Šmaku vše, zhruba čtvrtina diváků odchází. Jde se jednat o schválení zástupců města v Mikroregionu Baba. Dobrovolně odstoupila nová předsedkyně osadního výboru H. Stakory paní Věra Baboráková, namísto ní nastupuje pan Miroslav Štěpánek, potvrzen byl pan Šimon a bývalého starostu Vaňka vystřídal současný starosta Müller.

20:07 Po schválení tohoto týmu přichází diskuze o žádosti ing. Danielovského na změnu územního plánu (změny sadu na parcely na bydlení, pod kempem). Starosta tuto změnu nechce řešit, protože je záměr vytvořit územní plán zcela nový. Zastupitel Štěpánek sděluje, že žadatel si při akutní potřebě mohl tuto změnu zaplatit. Starosta navrhuje žádost vzít pouze na vědomí, pan Štěpánek říká, že když někdo žádá, musí se rozhodnout. Při hlasování nebyl návrh na změnu územního plánu přijat.

20:09 A je zde tedy opět nový územní plán. Pan Štěpánek připomíná diskuzi z května 2014 (návrh 37/14) a připomíná usnesení ZM, které uložilo tehdejší radě úkoly, které ale nebyly dodnes splněny. Teprve po doplnění informací měla materiál projednat stavební komise a doplněný záměr měl pak jít zpět do zastupitelstva. „Opět v novém návrhu není nic, co bylo požadováno v květnu, navrhuji, aby tento dnešní bod byl doplněn a sloučen s bodem 37, který nebyl dojednán, a aby to bylo předloženo komplet tak, jak to bylo odhlasováno na květnovém jednání zastupitelstva,“ sdělil oprávněné připomínky pan Štěpánek. Starosta se brání, nastává diskuze. Štěpánek trvá na tom, aby usnesení přijaté v květnu 2014 bylo naplněno. Technická od paní Vondrlíkové: O změně ÚP 2 bylo hlasováno v roce 2006, tato obsáhlá změna trvala 4 roky. V roce 2020 přestane platit stávající územní plán a vrátíme se ke stavu z roku 1966. To bude znamenat, že nikdo tady nebude moct nic postavit. Štěpánek sdělil, že nezpochybňuje potřebu mít nový územní plán, ale trvá na splnění usnesení k návrhu č.37/2014! „Je to otázka měsíce tyto informace doplnit,“ sdělil Štěpánek. Pan Masarčík sděluje, že nedostal odpověď na interpelaci, aby dostal písemný soupis stávajících požadavků na soupis požadavků na změnu ÚP, a že už je to tři čtvrtě roku a dodnes tyto informace nemá. Radní Janeček říká, že pan Štěpánek má pravdu, že to usnesení 37/2014 nebylo nikdy naplněno a je otázkou, zda tomu ten měsíc nedat a informace doplnit. Pan radní Janeček bez projednání navrhuje, aby pověřeným zástupcem města při tvorbě územního plánu byl pan Blecha, a navrhuje, aby si tento vzal zmiňovaný měsíc na rozmyšlenou. Blecha říká, že v dikci zákona je to velké penzum práce, pan starosta sděluje, že on změnu ÚP č. 3 stíhal i při práci, ale Blechovo odmítnutí respektuje. O práci na novém územním plánu se přihlásil zastupitel Štěpánek, pan starosta Müller sdělil, že právě chtěl Štěpánka oslovit. Štěpánkův požadavek na naplnění usnesení 37/14 pak zastupitelé odsouhlasili a diskuze o novém územním plánu tedy byla přeložena na další jednání ZM.

20:21  Starosta sděluje jména členů redakční rady. Radu povede zastupitelka V. Krčmářová, dalšími členy jsou V. Petříček, J. Hornychová, pan Melmuka a D. Odnoha. Starosta sděluje, že se podařilo zajistit Šmak pro plesy, zastupitel Štěpánek sděluje, že na plese byl a vše bylo naprosto v pořádku. Místostarosta Macoun ocenil ochotu paní Jelínkové chodit v noci po plesech Šmak zakódovat. Pak starosta Müller navrhuje uspořádat příští jednání zastupitelstva v Horních Stakorách. Termín bude upřesněn, zatím to vypadá na středu 18. února.

20:25 Začínají interpelace, hlásí se pan Blecha s tématem lokality Nad Galateou. Otevírá téma plánovací smlouvy mezi městem a investorem. Byty jsou rozprodány. Blecha upozorňuje, že od loňského února není uzavřená plánovací smlouva, ačkoliv usnesení zastupitelstva z února 2014 zadalo úkol stavební komisi a téma plánovací smlouvy se mělo vrátit zpět zastupitelům. To se však za 11 měsíců nestalo. Měl by dostat do příštího jednání písemnou odpověď.

20:30 Pan zastupitel Štěpánek žádá, aby při jednání ve Stakorách bylo co nejvíce bodů, které se týkají občanů Stakor. Hned poté bylo jednání ukončeno.

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Přidejte svůj komentář

Very HappySmileWinkSadSurprisedShockedConfusedCoolLaughingMadRazzEmbarrassedCrying or Very SadEvil or Very MadTwisted EvilRolling EyesExclamationQuestionIdeaArrowNeutralMr. GreenGeekUber Geek
Vaše jméno:
Komentář (zde můžete používat HTML tagy):
  Ověřovací kód. Pouze písmena bez mezer.
Ověřovací kód:
Karel Blecha napsal(a) v Neděle, 01 Únor 2015 19:09
Trochu komentáře k situaci na zastupitelstvu 28. 1. 2015.
Při schvalování rozpočtu (minus 24 mil. Kč) se podařilo jedenáctce zastupitelů protáhnout i dvě investiční akce hrubým úhrnem za 50 mil. Kč. Že existuje na úřadě dokument "Strategie rozvoje města Kosmonosy 2009-2015" to vcelku nikoho nezajímá. Ono z tohoto dokumentu, kdyby se řádně dopracoval, by asi vypadlo, jak to vlastně s tou víceúčelovou halou bude. Údajně jsou zpracovány již na halu dvě studie... všichni zastupitelé tedy mají jasno a dali palec na to ať se letos za 500 tis. projektuje. Bude-li to stát 20-30 mil. Kč ... nikdo neví. Víceúčelová hala byl hlavní důvod proč jsem se od tohoto rozpočtu distancoval.
Koupaliště ..... na můj dotaz, která var. se v areálu koupaliště bude vlastně realizovat (tzn. za 25... nebo 50 mil. Kč) jsem nedostal žádnou odpověď... podle starosty je hlavní, aby se začalo projektovat.
Trochu zarážející je, že od středečního zastupitelstva ještě v sobotu večer nevisí na webu města Kosmonosy audiozáznam ze zastupitelstva, jak ukládá Jednací řád zastupitelstva. Zde musím rovněž upozornit na poměrnou kulišárnu... na webových stránkách města je již delší dobu uveřejněna (zcela určitě záměrně) starší verze jednacího řádu, kde o audiozáznamech není ani slovo - viz . Bylo by tedy záhodno, aby se na webu města Kosmonosy objevil správný jednací řád zastupitelstva města Kosmonosy.
 
 

TOPlist

ArchívTato webová stránka používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jejich využitím. Chcete-li zjistit více informací o cookies a jak s nimi pracovat, použijte tento odkaz.

Používáním této stránky souhlasíte s využitím cookies pro zajištění funkce nástroje Google AdSense.