AKTUALITY - REPORTÁŽE - POZVÁNKY
NÁZORY - KOMENTÁŘE - DISKUZE

Email info@nasekosmonosy.cz
Telefon 725 244 482
Facebook Naše Kosmonosy Naše Kosmonosy
 

Naše Kosmonosy

  • Zvětšit písmo
  • Původní velikost písma
  • Zmenšit písmo

Oznámení

Email Tisk PDF

Dobrý den,

tímto oznamuji, že dne 3.dubna 2012 jsem ukončil své členství ve straně Věci veřejné. Svou činnost ukončil také Klub Věcí veřejných Kosmonosy.

Nejedná se o náhlé rozhodnutí, posledním impulzem pro mne bylo poslední ultimátum vedení strany, včetně vyhrožování demisemi ministrů Věcí veřejných. Další důvody pravděpodobně není třeba v této chvíli příliš rozebírat, stačilo od loňského jara sledovat média. Přiznávám, že jsem obrovsky zklamán a zbaven mnoha iluzí.

Děkuji za spolupráci a odvahu všem, kteří s místními "véčky" předloni postavili kandidátku, a dělali vše možné i nemožné pro společný úspěch.


David Odnoha

 

Kosmonoský horizont končí, přichází Kosmonoský zpravodaj

Email Tisk PDF

Jak víte, vedení města vyhlásilo anketu, ve které vyzvalo občany našeho města k navržení nového názvu městského měsíčníku. O nejlepších návrzích poté nechalo na oficiálních stránkách města zaregistrované čtenáře hlasovat.

2.dubna pak Rada města Kosmonosy rozhodla, že nový název kosmonoského měsíčníku bude Kosmonoský zpravodaj. Tento název získal také suverénně největší podporu návštěvníků městského webu.

Osobně jsem se hlasování o názvu novin nezúčastnil. Název, ani případná nová grafika lepší noviny neudělají.

 

Pozor na zákaz vjezdu do Havlíčkovy ulice. Změna opět i u MŠ.

Email Tisk PDF

Řidiči, pozor! Pojedete-li z Průmyslové ulice (spojka 1/38) s úmyslem odbočit na křižovatce u benzinové stanice OMV do mladoboleslavského sídliště, nepovede se vám to - do Havlíčkovy ulice je v tomto místě dočasně zakázaný vjezd. V opačném směru je provoz zachován. Omezení je zde v souvislosti s výstavbou obchodního domu Tesco.

O týden dříve byla zprovozněna ulice Zahradní. Z tohoto důvodu se ulice Pionýrů (u mateřské školy) stala opět jednosměrnou. Pozor na to.

 

Začaly práce na výstavbě "Penzionu Cosmos"

Email Tisk PDF

Cosmos1V září 2010 schválili zastupitelé záměr výstavby sportovně-rekreačního zařízení v Kosmonosích. Loni žadatel, pan Horecký, požádal s podporou vedení města o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Podařilo se, a samotná realizace mohla být v uplynulých dnech zahájena.

"Jedná se o rodinné sídlo, a rodina samotná nebude mít sílu dát vše do pořádku," sdělil na úvod svého představení záměru před zastupiteli v září 2010 pan Horecký a dodal, že jde o zcela privátní záměr, jehož realizace nebude stát město ani jedinou korunu. Nutná bude pouze dohoda s městem o přístupové cestě ke statku. "Od města bychom rádi dostali podporu tomuto projektu, abychom mohli dál pracovat na podkladech k získání dotace," uvedl dále Horecký.

Celý článek...
 

Na zámku proběhl tradiční Velikonoční jarmark

Email Tisk PDF

Byť se letošní Velikonoční jarmark, pořádaný kosmonoskou základní školou, konal ve vnitřních prostorách zámku, venku jej doprovázely jarní sluneční paprsky.

Mezi třetí a pátou hodinou odpolední jarmark navštívily stovky návštěvníků, ze školáků se jej zúčastnili žáci prvního stupně. Hned v úvodu navštívil jarmark také starosta města pan Miroslav Vaněk či radní paní Jana Křížková.

Mnozí návštěvníci využili možnosti nakoupit výrobky s velikonoční tématikou, nebo něco dobrého na zub.

veliko jarmark

 

Proč lze souhlasit se snahou nenavyšovat prostředky na chod úřadu

Email Tisk PDF

Se snahou, kterou na březnovém jednání zastupitelstva deklaroval zastupitel a předseda finančního výboru doc.Lad.Horák, nelze nesouhlasit. "Všechny politické strany a uskupení v zastupitelstvu se ve svých volebních programech shodli na nutnosti zefektivnění činnosti veřejné správy. Bohužel nebylo dosaženo shody na metodice (personální audit). Zachování výše- prostředků je jedinou cestou, jak vyvinout určitý tlak na to, aby chod úřadu byl skutečně efektivní a nedocházelo ke zbytečnému nárůstu výdajů," uvedl ve svém návrhu doc.Horák. Návrh, který dále obsahoval přesun uspořených penez pro potřeby SDH Kosmonosy a Horní Stakory, neprošel - podpořilo jej jen 6 zastupitelů (Horák, Petříček, Štěpánek, Rybín, Vaněk, Pekařová), dva hlasovali proti (Masarčík, Müller).

Chod úřadu musí být v porovnání s předchozím vedením města dražší. To lze tvrdit, aniž byste měli detailní údaje. Ale stačí porovnat náklady za minulého a současného vedení, byť třeba odhadované (a pomíjím také odsouhlasené 5% ponížení platu všech zastupitelů):
Starosta: zde by neměla být žádná změna, hrubý plat by se měl pohybovat někde pod 45 tisíci korunami měsíčně, ale tak tomu bylo i za předchozího působení starostky Procházkové. Takže beze změny.

Celý článek...
 

Proč mají vedení města a úřad (byť dočasně) tři služební auta?

Email Tisk PDF

Úvodem:

zbrojniceV červnu 2011 navrhla bývalá starostka města Z.Procházková odprodat služební Octavii, kterou používal bývalý starosta Vl.Dlouhý. Návrh projednala tehdejší Rada města a jednomyslně s ním vyjádřila souhlas. Starostka města radní ubezpečila, že jedno služební vozidlo (černá Fabia) je pro ni i pro potřeby úřadu dostačující.

Na konci června 2011 došlo ke změně vedení města. Starostou města se stal M.Vaněk. Ten začal provozovat starostování jiným způsobem, evidentně aktivnějším, a to i směrem ven z města. Proto vyvstala potřeba vozový park doplnit (dnes tomu nejvyšší představitelé města honosně říkají zajištění/obnovení mobility vedení města). Zastupitelé tedy na podzim kývli na nabídku firmy Car Club s.r.o. Vrchlabí (jednatelkou je mezi jinými také paní Iva Havlíčková, jejíž manžel, František Havlíček, je jednatelem firmy Havex-auto, s.r.o. Vrchlabí, s pobočkou i v Kosmonosích). Ta údajně sama nabídla městu pomoc - operativní leasing vozu Škoda Octavia na půl roku za měsíční platbu necelých 6 tisíc korun.Radní, a poté i zZastupitelé tuto "přátelskou nabídku" (slova starosty Vaňka) přijali a pořízení druhého auta - tentokrát pro vedení města - schválili (auto smluvně poskytnuto do 31.5.2012).

O pár týdnů později se objevilo třetí auto - firma Škoda Auto poskytla starostovi města opět vůz Škoda Octavia, tentokrát na rok a zdarma. V té chvíli již tedy město mělo dvě Octavie a jednu Fabii. Vzpomenu-li si na diskuze, které se vedly napříč zastupitelstvem v době, kdy si starosta Dlouhý nechával schvalovat svou černou Octavii, jsem překvapen, že se třemi auty na radnici se většina lidí tak nějak smířila. No, já tedy ne.

Celý článek...
 

Jak je to se svatbami v Kosmonosích

Email Tisk PDF

svatbaAktualizace 26.3.2012

Omlouvám se za nedorozumění vyplývající z nejednoznačného usnesení RM. Společně s vámi jsme se dobrali k tomu, že ve stanoveném pátečním čase se oddává zdarma, ale jinak můžete být oddáni i v sobotu (zatím vše s největší pravděpodobností, směrnici jsem ještě neviděl). Změnil jsem i název článku. Děkuji všem za zapojení do diskuze.

I svatební obřady v Kosmonosích musí mít pravidla. Rozumným požadavkům na místo a konání svatebních obřadů je třeba vyhovět, ale všeho s mírou. Zajišťovat svatební obřady například tak, že v pátek dopoledne jeden, v sobotu v 11 hodin druhý a v 13 hodin třetí - to je pro oddávajícího a další pracovníky úřadu či správce objektů časově velmi náročné. Proto Rada města Kosmonosy přijala vnitřní směrnici, kde stanovuje dobu a konání svatebních obřadů v rámci matričního obvodu Kosmonosy na každý pátek v měsíci v době od 10 do 16 hodin.

Směrnice pak stanovuje i podmínky pro konání obřadů jindy, než v pátek.

 

Město změnilo odtahovou službu

Email Tisk PDF

Z důvodu nespokojenosti s plněním sjednaných podmínek vypovědělo město firmě Partner AAS, s.r.o. smlouvu o odtahování a skladování motorových vozidel, tvořících překážku silničního provozu na území města Kosmonosy. Smlouva byla platná od roku 2008.

Poté byla osloveny tři firmy, které se zabývají podobnou činností v okolních městech. Z nabídek byla vybrána firma Compag Mladá Boleslav s.r.o., která nabídla pro město nejvýhodnější podmínky (dostatečné technické vybavení, personál i non-stop službu).

 

Pětkrát stručně z dění ve městě

Email Tisk PDF

  • V lednu proběhla schůzka vedení města se zástupci firmy Škoda Auto a Ředitelství silnic a dálnic ohledně ošetřování a údržby středového pásu pod dráty elektrického vedení na komunikaci 1/38 na Průmyslové zóně. Zúčastnění se dohodli na společném postupu řešení tohoto problém. Představitelé města byli dále seznámeni s návrhem řešení mimoúrovňové křižovatky na R10 v oblasti Havexu, kde jsou podle vyjádření zástupců ŘSD připraveny finanční prostředky na její zhotovení. Nové řešení by mělo přinést přímé propojení do průmyslové zóny Plazy.

  • Opět se objevil návrh projektu na vybudování bydlení pro seniory, a to na pozemku v Sadové, nad tiskárnou pana Melmuky. Předpokládá se vznik 18 bytových jednotek. Rada města nyní prověřuje reálnost tohoto záměru.

  • Rada města odsouhlasila přípravu reprezentativní výstavy o městě Kosmonosy v rámci oslav 15.výročí partnerství měst Kosmonosy a Seeheim-Jugenheim Muzejním spolkem.

  • Radní také schválili provedení malby objektu hasičské zbrojnice v Kosmonosích. Přijatá nabídka vítězné firmy je ve výši necelých 38 tisíc Kč.

  • Do 30.března mají tiskárny, které mají zájem graficky sestavovat a tisknout kosmonoský měsíčník (nyní s názvem Kosmonoský horizont), možnost reagovat na vyhlášené výběrové řízení na poskytovatele těchto služeb. Zadání výběrového řízení je k dispozici na internetových stránkách města. Podnětem k vyhlášení výběrového řízení byl návrh zastupitele Odnohy, který na základě zkušeností s jiným tištěným médiem upozornil na možná zbytečně vysokou částku, kterou město platí současné tiskárně.

 

Zastupitelé řešili problematiku psů ve městě

Email Tisk PDF

pesA to hned na dvou jednáních. V prosinci na hornostakorském jednání navrhoval zastupitel E.Masarčík čipování psů, v lednu se pak hovořilo o spravedlnosti při placení poplatků za psy a o možnostech jejich volného venčení.

Lednové psí téma otevřela hornostakorská zastupitelka M.Baboráková: "Stakoráci se ptají, proč mají platit 300 korun za psa, že prý nikdo po nich výkaly neuklízí a že proč mají dávat tolik peněz za jednoho psa, a že když to takhle půjde dál, tak budou psy zapírat. Mě by zajímalo, co jim mám tedy říct. Oni se ohání tím, že na vesnici je pes za účelem hlídání, že ho nemají na parádu, že je na dvoře, tak proč by mělo platit." Na to reagoval další hornostakorský zastupitel M.Štěpánek. "Mě by zajímalo, kdy si vymýšlí takové věci, jako že je to za nějaké zametání výkalů. Hlavním důvodem poplatků je pokrýt náklady, když se někde odchytává pes, umisťuje se do útulku, ve Stakorách se psi taky flákají a odchytávají stejně jako v Kosmonosích, a nemyslím, že je to taková dramatická částka." O tom, že v celkových nákladech na chov psa je částka 300 Kč ročně zanedbatelnou, je přesvědčen i další hornostakorský zastupitel J.Rybín. Místostarostka M.Pekařová pak informovala o nákladech města na umístění psa do útulku a snaze města najít úspory i v této oblasti.

Celý článek...
 


Strana 63 z 67

TOPlist

ArchívTato webová stránka používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jejich využitím. Chcete-li zjistit více informací o cookies a jak s nimi pracovat, použijte tento odkaz.

Používáním této stránky souhlasíte s využitím cookies pro zajištění funkce nástroje Google AdSense.