AKTUALITY - REPORTÁŽE - POZVÁNKY
NÁZORY - KOMENTÁŘE - DISKUZE

Email info@nasekosmonosy.cz
Telefon 725 244 482
Facebook Naše Kosmonosy Naše Kosmonosy
 

Naše Kosmonosy

  • Zvětšit písmo
  • Původní velikost písma
  • Zmenšit písmo

Horkou jehlou ušitá vyhláška o omezení hazardu neprošla

Email Tisk PDF

zbrojniceJak jste se na těchto stránkách mohli dočíst po prosincovém jednání zastupitelů, schválili tito v prosinci záměr vydat vyhlášku omezující hazard v našem městě. Tato aktivita byla způsobena zejména očekávaným výrazným potlačením hazardu v sousedním městě a obavou našeho vedení města, že se hazard přesune k nám. V Mladé Boleslavi nakonec očekávaná vyhláška přijata nebyla.

V Kosmonosích pak přišlo vedení města s novým návrhem. Na Radě města dva dny před jednáním zastupitelstva prošel návrh vyhlášky o stanovení míst, na kterých mohou být ve městě provozovány výherní hrací přístroje. V návrhu byly jmenované tyto provozovny: Restaurace Rychta, Herna Hradišťská ul., Restaurace U Zámku, Herna Imperio, Čerpací stanice Pap-Oil.

Celý článek...
 

Rada města hlasuje v unikátní shodě

Email Tisk PDF

Možná jsem blázen a rýpal a těžko pochopitelné individuum, ale nemohl jsem si nevšimnout faktu, že snad všechna hlasování Jak to_vidim_ja.jpgsoučasné Rady města probíhají v neuvěřitelné shodě. Je-li na jednání všech pět radních, je u všech hlasování pět hlasů pro návrh. Jsou-li přítomni čtyři nebo tři radní, vždy je stejný počet radních uveden i u výsledku hlasování. A nejedná se vždy o jednoduché návrhy, ke kterým se radní musí vyjádřit. Bohužel, s odchodem radních Procházkové, Petříčka a Odnohy odešly také zápisy z diskuzí k projednávaným úkolům (byť tyto byly veřejné "jen" pro zastupitele). Nevíme tedy, zda opravdu mají všichni radní na vše stejný názor, nebo zda jsou během diskuze uargumentováni (Mozarte, prosím nenapadat tento slovní tvar), nebo zda prostě při hlasování podlehnou iluzi, že jednotné hlasování svědčí o dobré spolupráci radních a je to důkaz, že vedení města chce táhnout a táhne za jeden provaz. (Nedobré na tomto faktu je, že nejmenovaný vysoký představitel města opravdu považuje téměř absolutní shodu při hlasování za důkaz dobré spolupráce a společné dobré vůle, a toto dává do kontrastu s činností předchozí Rady města).

Celý článek...
 

Pracovní poměr s bývalými strážníky městské policie byl ukončen. Hledá se další strážník

Email Tisk PDF

Až soudní projednání ukončilo dne 9.ledna 2012 pracovní poměr bývalého strážníka Městské police Kosmonosy, pana H. Pracovní poměr byl ukončen zpětně k 2.9.2011 bez nároku strážníka na jakékoli náhrady. Zastupitele o tom informoval starosta města M.Vaněk.

Ten dále uvedl, že pracovní poměr s jiným strážníkem, panem N., byl ukončen okamžitě po jeho návratu po nemoci, a to ke dni 30.11.2011. Nyní probíhá výběrové řízení na dalšího strážníka. Bude-li úspěšné, bude možné konečně zahájit hledání velitele našich městských strážníků.

V srpnu minulého roku předložil starosta Vaněk zastupitelům města detailní zprávu o stavu městské policie, v jakém ji "převzal" od bývalé starostky Z.Procházkové. V této zprávě byly mmj.detailně popsány problémy s dotyčnými strážníky, které vyústily až ve výše uvedené ukončení jejich pracovních poměrů. Starosta tehdy stav policie označil za "tristní".

 

Město prodalo pozemky firmě D+D Pozemková, a.s. Do pokladny přiteče přes 5 milionů

Email Tisk PDF

Po více než roce byl ukončen případ směny nebo prodeje pozemků v kosmonoské Průmyslové zóně firmě D+D Pozemková. Tato v prostoru za Havexem plánovala již před lety postavit obří logistický areál. Její plány ale tehdy pozastavila tzv.krize, během které firma přišla s nápadem na vybudování obří fotovoltaické elektrárny. Solární panely měly být později umístěny na střechách skladovacích hal.

Předloni se firma vrátila ke konceptu logistického areálu. Problémem byly jen nevyřešené pozemky. Některé z nich uvnitř budoucího areálu totiž patřily městu. Objevil se návrh na směnu těchto pozemků - firma D+D by městu za tyto pozemky uvnitř areálu nabídla pozemky podél rychlostní silnice R10 - zejména pro jednodušší možnost vybudovat zde v budoucnu silnici navazující třeba až na hornostakorskou silnici.

Celý článek...
 

Jak to vidí František Klouček: Led u hřiště

Email Tisk PDF

led u_hristePřed několika lety jsem dělal cenovou nabídku na přípojky inženýrských sítí pro parcely proti hlavnímu vstupu na hřbitov, proto znám tuto situaci. V té době byl mezi panelovým chodníkem a parcelami příkop, snad příkopek, který ústil do dešťové kanalizace u Hakenovy ulice. Po realizaci přípojek zmizel příkopek i dešťová kanalizace. Zhotovitel přípojek neuvedl staveniště do původního stavu, a proto máme na silnici klouzačku.

Správa a údržba silnic (SUS) neměla dát souhlas s kolaudací přípojek (stavba proběhla na jejím pozemku) a stavební úřad neměl přípojky zkolaudovat. Tak je to jednoduché.

Kdopak by asi nesl vinu, kdyby došlo k úrazu na klouzačce? No a nyní nápravu zaplatíme všichni ze svých daní, prostřednictvím údržby komunikací. Nadáváme na své vrcholové politiky, ale většina z nás také neodvádí stoprocentní práci.

 

Zanedlouho snad bude náměstí před zámkem kompletní

Email Tisk PDF

Doposud nepříliš pohledná betonová základna pro oplocení bývalé fary, nyní majetku a sídla firmy BPBP, se pomalu stává minulostí. Nyní se v těchto místech intenzivně pracuje, na první pohled nejviditelnější změnou je oplocení objektu, jak dokumentují přiložené fotografie.

Celý článek...
 

Banner může být na plotu zámku až do konce března

Email Tisk PDF

skola bannerNa chvilku z ploty zámku alias základní školy zmizel, aby se zase "v plné kráse" minulý týden objevil. Řeč je o reklamní banneru, který představuje firmy, které v rámci prosincového jarmarku škole přispěly.

Na místo se banner vrátil proto, že Rada města kladně vyhověla žádosti ředitele ZŠ J.Šilhána o povolení jeho umístění na oplocení zámku. Dle usnesení Rady města zde tento reklamní poutač může viset do konce března 2012.

 

Zastupitelé schválili vyhlášku o poplatcích za odvoz odpadu

Email Tisk PDF

kontejneryZastupitelé včera jednomyslně schválili vyhlášku č.1/12 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Ta stanoví roční poplatky za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, a to v této výši:

týdenní svoz 400 Kč/rok

14-ti denní svoz 310 Kč/rok

svoz v zahr.osadách 380 Kč/rok

Zastupitel M.Štěpánek se ptal, jak je možné, že poplatky nerostou, když náklady na odpad v rozpočtu rostou. Vedoucí správního odboru M.Šimon vysvětlil, že tato částka je pouze za sběr a svoz netříděného směsného odpadu, nepokrývá tedy náklady na uložení odpadu či jeho likvidaci, neřeší například ani svoz bioodpadu. "Nižší ceny jsme dosáhli také díky stále lepšímu třídění odpadu," sdělil M.Šimon.

 

Proběhne výběrové řízení na tiskárnu Kosmonoského horizontu

Email Tisk PDF

Ušetřit peníze nebo výrazně zkvalitnit vizuální podobu Kosmonoského horizontu. Tento záměr mne vedl k podání návrhu na vypsání KHvýběrového řízení na grafickou úpravu a tisk Kosmonoského horizontu. Současná cena našeho de facto jednobarevného dvojlistu je totiž vyšší, než by musela být. Rada města tento návrh schválila a pověřila správní odbor MÚ přípravou podmínek výběrového řízení.

Co mě k tomuto návrhu vedlo? V zaměstnání jsem se stal členem redakční rady firemního magazínu, který vychází několikrát za rok. Jedním z prvních kroků bylo výběrové řízení na nového tiskaře, který zároveň připraví i kompletní grafickou úpravu. Když jsem se dozvěděl nabídku za vázaný celobarevný časopis o 24 stranách, nechtělo se mi věřit. Zkontaktoval jsem tiskárnu, sdělil jim náklad současného KH + požadovaný formát 8 stránek A4. Zjistil jsem, že prvotní nabídka (včetně grafické přípravy a dopravy) je zhruba jen o korunu a kousek vyšší, než naše současné náklady na tisk a grafickou přípravu Kosmonoského horizontu!

Rozdíl mezi současným Kosmonoským horizontem a přiloženým vzorem je markantní. Proto jsem přesvědčen, že Město může buď za velmi podobné náklady nabídnout mnohem reprezentativnější časopis, nebo ušetřit dost peněz na stávající tiskovině. I když vzhled není všechno.

 

Zástupci SK Kosmonosy požádali město o bezúročnou půjčku. Žádost nakonec stáhli.

Email Tisk PDF

Zástupci Sportovního klubu Kosmonosy oficiální cestou požádali vedení města o poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 100.000 Kč pro splacení doplatků el.energie a plynu. Žádost byla projednána Radou města dne 23.ledna, a radní "nedoporučili zastupitelstvu za současné ekonomické situace SK Kosmonosy poskytnutí bezúročné půjčky schválit." Šance, že by po tomto vyjádření vedení města půjčka zastupitelstvem prošla, tak byla velmi malá. Nakonec se o ní ale ani nejednalo. Hned v úvodu včerejšího zastupitelstva starosta sdělil, že právě v den jednání ZM přišla žádost SK Kosmonosy o stornování tohoto požadavku. Bod tedy nebyl vůbec projednáván.

 

Město chce být připraveno na dotační výzvu. Plánuje odkoupit dva malé pozemky Pod Oborou

Email Tisk PDF

Záměr odkoupit od vlastníků celkem 15 m2 "zbytkových" pozemků odsouhlasili naši zastupitelé. Jedná se o dva pozemky v ulici Pod Oborou. Odkup by se měl uskutečnit z důvodu plánované rekonstrukce ulice Pod Oborou. Na základě podnětu Rady města byl již vypracován geometrický plán na oddělení pozemků dotčených rekonstrukcí.

Tato zpráva neznamená, že v případě souhlasu vlastníků (město nabídne 500 Kč za m2) se začne ulice Pod Oborou rekonstruovat. V této fázi se jedná spíše o to být přípraven na případnou dotační výzvu a mít jasno ve vlastnictví pozemků dotčených touto plánovanou rekonstrukcí.

 


Strana 67 z 69

TOPlist

ArchívTato webová stránka používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jejich využitím. Chcete-li zjistit více informací o cookies a jak s nimi pracovat, použijte tento odkaz.

Používáním této stránky souhlasíte s využitím cookies pro zajištění funkce nástroje Google AdSense.