AKTUALITY - REPORTÁŽE - POZVÁNKY
NÁZORY - KOMENTÁŘE - DISKUZE

Email info@nasekosmonosy.cz
Telefon 725 244 482
Facebook Naše Kosmonosy Naše Kosmonosy
 

Naše Kosmonosy

  • Zvětšit písmo
  • Původní velikost písma
  • Zmenšit písmo
Home Z dění ve městě Město musí hájit zájmy svých občanů ve věci biospalovny u Horních Stakor při odvolání

Město musí hájit zájmy svých občanů ve věci biospalovny u Horních Stakor při odvolání

Email Tisk PDF

studenkaNelze říci, že dosud zájmy města a jeho občanů nehájilo. Sice záhadně, ale přesto se Městu Kosmonosy podařilo začátkem února stát se účastníkem řízení ve věci zřízení bioplynové stanice v  lokalitě Studénka. Byť v katastru obce Bakov nad Jizerou, trápí tento záměr zejména Kosmonosy, resp. obyvatele Horních Stakor, kteří budou mít ke spalovně výrazně blízko. Bohužel se naplnily obavy znalých lidí, že důležité bude zvládnout odvolání; přes mnohé námitky přímých účastníků řízení, občanů i občanského sdružení bylo dne  22.března 2013 vydáno územní rozhodnutí o umístění této stavby. Tlak investora je vzhledem k očekávaným dotacím logicky výrazný.

namitka studenkaSamotné územní rozhodnutí má 42 stran, popisuje kompletně nejen stavbu samotnou, stanovuje podmínky, ale také sumarizuje veškeré námitky, které byly před vydáním územního  rozhodnutí vyřčeny. Nyní nezbývá, než držet palce (nejen) zástupcům našeho města, aby jejich odvolání padlo na úrodnou půdu.

Níže naleznete všechny připomínky účastníka řízení Města Kosmonosy, ze dne 5.2.2013:

Námitka č. 1:

Podmínkou pro situování lokality pro bydlení Studénka bylo vypracování dokumentace vlivu zástavby na krajinný ráz, kromě jiného i z hlediska ochrany navazujícího ochranného pásma přírodní rezervace Vrch Baba u Kosmonos. Město Kosmonosy, s ohledem na uvažovanou výšku některých objektů areálu uvedenou v předložené situaci, požaduje dokladovat splnění podmínky ze zjišťovacího řízení.

Námitka se zamítá, změna č. 2 Územního plánu obce Bakov nad Jizerou řeší opravdu situovaní lokality bydlení, neřeší však plochu „VD“, kde má být umístěna část bioplynové stanice.

Námitka č. 2:

Upozorňuje na skutečnost, že hnůj a kejda (ač nejsou odpadem ve smyslu zákona o odpadech) jsou vedlejšími živočišnými produkty ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 774/2002 a nelze tvrdit, že toto nařízení se na tyto materiály nevztahuje.

Námitce se vyhovuje, pro další stupeň projektové dokumentace, provozování bioplynové stanice a nakládání s produkty s tím souvisejícími budou vypracovány dokumentace uvedené v podmínkách č. 12 tohoto rozhodnutí.

Námitka č. 3:

Upozorňuje na skutečnost, že vystupující digestát resp. fugát, případně produkt vyrobený z tohoto digestátu nebo fugátu, je hnojivem (a v tom případě nikoli odpadem), pokud splňuje požadavky dle zákona č.156/1998 Sb., (zákon o hnojivech), případně pokud je dle platných předpisů certifikován jako palivo, a není dále zpracováván mimo místo vzniku nebo pokud se jej vlastník nezbavuje jako odpadu, tj. jako původce odpadu např.tím, že jej předává k dalšímu zpracování oprávněné osobě podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Pokud je naplněna definice pojmu odpad, musí být zajištěno nakládání s tímto odpadem v souladu se zákonem o odpadech jeho prováděcími předpisy, včetně vedení evidence.

Námitce se vyhovuje, pro nakládání s fugátem jsou uvedeny podmínky v bodu č. 12 tohoto rozhodnutí

Námitka č. 4:

Bioplynová stanice je dle zákona o ochraně ovzduší velkým zdrojem znečištění ovzduší. Podle přílohy č. 1, bod 1.3 k nařízení vlády č. 615/2006 Sb., má provozovatel povinnost plnit podmínky provozování a emisní limity stanovené výše uvedeným nařízením. Zdrojem emisí je zejména kogenerační jednotka. Dalším zdrojem bude občasný provoz fléry při spalování plynů v době nečinnosti kogenerační jednotky.Pro tento zdroj platí závazné podmínky provozu zařízení pro spalování odpadních plynů dle přílohy 1, část I., nařízení vlády č. 615/2006 Sb., které zařízení, dle projektu, splňuje. Po uvedení do provozu bude zdroj produkovat emise oxidů dusíku a oxidů uhlíku. V rámci posouzení je také nutno zmínit pachové látky, které se budou uvolňovat při provozu bioplynové stanice.

Námitka se zamítá, bioplynová stanice je středním zdrojem znečištění ovzduší a znečištěním ovzduší se zabýval dostatečně Krajský úřad Středočeského kraje při zjišťovacím řízení.

Námitka č. 5:

K výše uvedenému Město Kosmonosy uvádí, že Město Bakov nad Jizerou má platnou územně plánovací dokumentaci, a to územní plán obce Bakov nad Jizerou schválený zastupitelstvem města Bakov nad Jizerou dne 19.1.2000. Dle platné územně plánovací dokumentace je st.p.č. 1085 s bývalou zemědělskou stavbou pro chov prasat situován do funkční plochy VD – drobná výroba a služby. V regulativech funkčního využití plochy VD jsou uvedeny jako nepřípustné činnosti: Výrobní činnosti a služby, které by nadměrnou intenzitou dopravy, hlukem, zápachem a exhalacemi nad únosnou míru narušovaly okolí. Město Kosmonosy namítá, že předložený záměr je umisťován v ploše v rozporu s územním plánem. Město Kosmonosy upozorňuje, že ve zjišťovacím řízení nebylo ze strany navrhovatele uvedeno, že v těsné blízkosti je přímo sousedící území navazujících pozemků p.č. 1321, 1344 je platnou změnou č. 2 územního 26 plánu obce Bakova nad Jizerou vydanou Zastupitelstvem města Bakov nad Jizerou dne 23.6.2010 usnesením č Z131/4-10 vymezeno pro funkční plochy sídelní zeleně, bydlení individuální a smíšené zóny specifické. Město Kosmonosy namítá, že uvedený záměr bioplynové stanice nezohledňuje vliv stavby na blízké zástavbové plochy pro bydlení na katastrálním území Bakova nad Jizerou a Horních Stakor. Nejen výstavbou, ale zejména při provozování navrhované stavby, vzhledem k uvedeným vstupům v období provozu 2139t chlévské mrvy za rok a 9200t kukuřičné siláže za rok, způsobí zvýšení zatížení komunikací v bezprostředním okolí a to nejen znečištěním, ale i zvýšením hlučnosti ve východní části obce Horní Statory.

Námitce se vyhovuje pouze částečně, pro zohlednění budoucí výstavby byly stanoveny podmínky v bodu č. 7, 8 tohoto rozhodnutí

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Přidejte svůj komentář

Very HappySmileWinkSadSurprisedShockedConfusedCoolLaughingMadRazzEmbarrassedCrying or Very SadEvil or Very MadTwisted EvilRolling EyesExclamationQuestionIdeaArrowNeutralMr. GreenGeekUber Geek
Vaše jméno:
Komentář (zde můžete používat HTML tagy):
  Ověřovací kód. Pouze písmena bez mezer.
Ověřovací kód:
 

TOPlist

ArchívTato webová stránka používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jejich využitím. Chcete-li zjistit více informací o cookies a jak s nimi pracovat, použijte tento odkaz.

Používáním této stránky souhlasíte s využitím cookies pro zajištění funkce nástroje Google AdSense.