AKTUALITY - REPORTÁŽE - POZVÁNKY
NÁZORY - KOMENTÁŘE - DISKUZE

Email info@nasekosmonosy.cz
Telefon 725 244 482
Facebook Naše Kosmonosy Naše Kosmonosy
 

Naše Kosmonosy

  • Zvětšit písmo
  • Původní velikost písma
  • Zmenšit písmo
Home Z dění ve městě Přepis diskuze zastupitelů – dodatečné schválení 63 tisíc na projekt nové třídy ve školce

Přepis diskuze zastupitelů – dodatečné schválení 63 tisíc na projekt nové třídy ve školce

Email Tisk PDF

zbrojniceHodně diskuzí rozpoutalo rozpočtové opatření č.57/2013, které měli zastupitelé ve svých materiálech ve středu 28. srpna 2013. O zájmu čtenářů napovídá i fakt, že článek pojednávající o této záležitosti je již tři týdny nejčtenějším článkem na tomto webu (http://www.nasekosmonosy.cz/z-deni-ve-meste/916-skolka-kosmonosy-mova-trida.html). Podívejte se tedy na co nejvěrnější přepis téměř dvacetiminutové diskuze zastupitelů, která vedla nejen ke schválení oněch 63 tisíc na platbu za projektovou dokumentaci, ale také k revokaci zamítavého stanoviska k přebudování služebního bytu na novou třídu pro zhruba 13 dětí, která se nakonec (asi) budovat bude. Ale jen za předpokladu, že město na tuto rekonstrukci získá dotaci.

Starosta M. Vaněk

Je to záležitost, která souvisí s původním návrhem realizovat v bytě ve školce rozšíření kapacity MŠ o asi 13 dětí, protože nebylo známo, kolik finančních prostředků by tato záležitost obnášela, nechal se na základě toho udělat projekt, aby bylo z čeho vycházet, aby bylo jasné, jaké prostředky do toho bude třeba investovat. Na to vznikla částka 970 tisíc, kterou jsme na minulém jednání zastupitelstva v podstatě neodsouhlasili. Ale bohužel v tom zůstala schovaná i ta částka za projekt, který byl kvůli tomu dopředu realizován. Stalo se to tímto způsobem, uteklo nám to tam, proto se to sem dává dodatečně, abychom mohli panu inženýru Kadlecovi tu záležitost uhradit. Mezitím došlo k tomu, že Středočeský kraj vypsal dotace na mateřské školy pro obce do pěti tisíc obyvatel, takže my chceme tu záležitost stejně, přestože jsme původně nevěděli, že ty dotace na to budou, zkusit, že bychom požádali o dotaci, a kdybychom ji obdrželi, že by se pro těch 13 dětí kapacita školky rozšířila.

Tajemník Mgr. M. Podlipný

Byli jsme na jednání na Středočeském kraji, kde jsme toto předložili, je tam možnost dotace, ta je ale vázaná, tím, že vzniknou pracovní síly, a když tu školku rozšíříme, pracovní síly vzniknou, máme tam možnost použít dotaci na celkovou rekonstrukci školky, což znamená kuchyň, elektroinstalaci, a podobně, což nás tam bude stát minimálně tři a půl milionu. To je jedna z podmínek, tenhle projekt je na toto použitelný. V současné době jsou věci poslané na kraj, na ROP, čekáme na posouzení, jaká je tam šance.  To jen abyste věděli, ž se na tomto dělá a že se to připravuje.

Starosta M. Vaněk

Ještě jsem k tomu chtěl říct, že rada města toto projednala 8.července, kdy to bylo ze strany pana inženýra Šimona vysvětleno a rada města schválila vyhrazení této částky a navrhuje zastupitelstvu města to schválit.

Zastupitel M. Štěpánek

Rozumím tomu tak, že jste ty dva projekty spojili a požádali o dotaci.

Tajemník Mgr. M. Podlipný

Ještě není požádáno, máme to na konzultaci.

Zastupitel a radní ing. J.Müller

Jaké spojené projekty, co máte na mysli?

Zastupitel M. Štěpánek

Projekty té kuchyně a té elektroinstalace.

Tajemník Mgr. M. Podlipný

Ne, ne, to je jen rozšíření projektu. Tam se to může spojit. Je to na rekonstrukci školky, ale musí tam být nejen rekonstrukci jídelny, ale musí tam být navýšení pracovní síly.

Zastupitelka a radní a ředitelka školky Bc.J. Křížková

Prostě tenhle projekt je využitelný, pokud projde. Těch 63 tisíc, které jsou připravené v šuplíku, pokud to kraj nebo ROP schválí, se využije.

Zastupitel M. Štěpánek

Co já mám informace, když se to tam dá bez toho bytu, tedy bez toho rozšíření, tak to neprojde určitě. A když tedy zvýšíme kapacitu a něco se tam vylepší, tak by to mohlo projít.

Tajemník Mgr. M. Podlipný

Ale musí se to spojit.

Zastupitel doc. MUDr. L. Horák, DrSc.

Mě by spíš zajímala jiná věc, jsou to dva nepříjemné dotazy. Za prvé v podstatě na každou blbost schvalujeme záměr, tady záměr schválen nebyl - a zadalo se vypracování projektové dokumentace.

Místostarostka Mgr. M. Pekařová

V souladu se zákonem.

Zastupitel doc. MUDr. L. Horák, DrSc.

Takže tam je nesoulad. Za druhé, když vypisujeme na každou blbost výběrové řízení, proč nebylo vypsáno výběrové řízení, kde tam vznikla časová tíseň, proč nebylo vypsáno výběrové řízení a tak dále. To je poměrně závažné porušení.

Zastupitel a radní ing. J.Müller

Jako rada bychom si měli přiznat, že máme máslo na hlavě. O tom není pochyb. Máslo na hlavě má i vedení města, že nám do rady předložilo vůbec návrh. Měli bychom si umět přiznat, že to byla chyba. A když už to tedy chyba byla, máme tedy tu projektovou dokumentaci, tak ji využijme pro další zpracování. Ale měli bychom si říct, tam ta chyba nastala a já se teda za to trošku stydím.

Zastupitel RNDr. V. Petříček

Já jsem byl na zastupitelstvu jediný, kdo hlasoval pro návrh perspektivně využít tento byt na třídu bez ohledu na demografické prognózy s tím, že byt v takovémto prostředí by v každém případě mohl být kolizí. Proč jsme tuto informaci nedostali při hlasování?

Zastupitel PharmDr. E. Masarčík

Ano, někdo přeci musel rozhodnout o zadání projektu. Rada sice může, ale jen do 50 tisíc, 63 tisíc, to je opravdu porušení. My tady výběrovými řízeními vybíráme věci za pár tisíc a pak je to ještě na zastupitelstvu, a najednou 63 tisíc nebylo rozhodováno ve výběrovém řízení, a ani o tom nebylo informováno zastupitelstvo. Tak mi to vysvětlete.

Tajemník Mgr. M. Podlipný

Vysvětlím. Směrnice, podle které se jedná u nás, se jedná o částku bez daně. Těch 63 tisíc je s daní, takže jsme tam byli. Byli poptáni tři uchazeči, takže zase se jednalo dle směrnice. Bylo to děláno na požadavek podkladu, abychom něco udělali. Je třeba rozpočtově vědět, kolik co stojí, bez toho to nejde. A jestli jsme chtěli, tady udělat od 1.9., aby nám to tady šlo, tak jsme museli něco udělat, ale bylo to všechno ve smyslu toho, co tady bylo, podle směrnice.

Zastupitel a radní ing. J.Müller

Musíme si přiznat, že jsme to prostě podělali. Když si vezmu fundovanýho stavaře do toho bytu, tak na to nepotřebuju projekt, aby mi řekl, že to bude stát víc než půl milionu. Na to jsme nemuseli dělat projekt, prostě jsme udělali chybu.

Ing. M. Šimon, vedoucí správního odboru

Jen řeknu, že to opravdu byla věc dělaná v časové tísni, ale oslovili jsme tři zástupce projekčních kanceláří, pouze jeden se zúčastnil prohlídky na místě a podal potom nabídku - pan inženýr Kadlec. Ta nabídka činila necelých 40 tisíc za projektovou dokumentaci, která se potom rozšířila na požadavek hygienické stanice, chtěla k tomu doložit výpočty umělého a přirozeného osvětlení - zda-li budou splněny podmínky, aby se tam ta třída mohla umístit.

Zastupitel PharmDr. E. Masarčík

Dobře, pak se ale dostáváme k tomu, že podklady, které jsme dostali minule k jednání, nebyly dokonalé. Prostě se stala chyba, byly neúplné, my jsme byli dezinformovaní...

Místostarostka Mgr. M. Pekařová

Pan starosta už řekl, že to bylo zahrnuto v té částce, která byla kalkulována jako rozpočtové opatření na přestavbu té třídy za 970 tisíc, a časová tíseň vyvstala - vzpomeňte si v červnu ohledně toho, že se přihlásilo do mateřské školy o 63 žáků víc, než se dalo uspokojit. Hledalo se rychlé řešení, jak uspokojit poptávku našich občanů, na radě každý týden máme žádost matek o příspěvek, abychom jim jako obec připláceli na soukromé školky mimo naše město, kam musí umisťovat děti, a nemají co dělat. Tady byla snaha uspokojit požadavky občanů, bylo to uděláno způsobem, s tím že to bylo do 50 tisíc, tak, jak to určuje směrnice a pan ing. Šimon řekl, proč to přestoupilo, a v zastupitelstvu  byla ta částka omylem zahrnuta do těch 970 tisíc, které město neschválilo. Nyní jsme tady všichni - vedení města, rada města, správní odbor jaksi na paškále proto, že jsme se snažili rychle vypracovat projektovou dokumentaci proto, aby se uspokojil zájem občanů.

Zastupitel PharmDr. E. Masarčík

Dobře, ale to vysvětlujete teď. Takže se nedivte. Kdyby tohle proběhlo, a znali jsme celou historii, tak jsme to vůbec nemuseli řešit. Tak bychom se nestavili na druhou stranu barikády, že útočíme, a vy se cítíte ublížení, protože jste to mysleli dobře.

Místostarostka Mgr. M. Pekařová

Vysvětlujeme si to vzájemně.

Zastupitel a radní ing. J.Müller

Já si myslím, že paní místostarostka objasnila tu situaci. A tu chybu, která se stala, jsme přiznali.

Zastupitel M. Štěpánek

Já pořád nerozumím tomu, jak to proběhlo tou finanční kontrolou, když se to musí kontrolovat se schváleným rozpočtem - vždyť vy jste na to neměli schválené peníze!

ing. J. Červená, vedoucí finančního odboru

Já jsem tu objednávku pozastavila.

Místostarostka Mgr. M. Pekařová

Není zaplacená.

Zastupitel M. Štěpánek

Podle finanční kontroly je to špatně, ale řekněme si, že jestliže chceme požádat o dotaci na tu školku a máme šanci tam něco urvat, tak prostě ten projekt na elektriku a kuchyň potřebujeme doplnit o tuto část, jinak nemáme vůbec šanci. Takže se ten projekt využije a můžeme ho klidně schválit a nemusíme nikoho honit k zodpovědnosti. Ale příště už by se to takhle dělat nemělo.

Zastupitel RNDr. V. Petříček

Já bych byl rád, a nevím, jestli je to jako protinávrh, ale aby toto bylo uvedeno v důvodové zprávě.

Zastupitel doc. MUDr. L. Horák, DrSc.

Kdyby ta důvodová zpráva byla na dvě stránky, tak tady nediskutujeme.

Zastupitel PharmDr. E. Masarčík

Přesně tak.

Zastupitel doc. MUDr. L. Horák, DrSc.

Já bych měl protinávrh, za prvé tedy že zastupitelstvo schvaluje, protože nic jiného nám ani nezbývá, sbohem a šáteček, ta druhá věc, že zastupitelstvo zároveň pověřuje vedení města jednáním o žádosti o dotaci. Kontrolní výbor by měl prověřit postup a navrhnout opatření, aby se to neopakovalo. Je to námět pro kontrolní výbor.

Zastupitel M. Štěpánek

To tam musí být, že ukládáme zpracovat tento záměr (dále chvíli přes změť hlasů není moc rozumět) 

Zastupitel doc. MUDr. L. Horák, DrSc.

Pokud to neschválí, tak to můžeme revokovat.

Tajemník Mgr. M. Podlipný

Dotace byla vyhlášena až 9.7.

Zastupitel M. Štěpánek

Já vím, že to bylo až teď. Ale mluvím o formálních věcech. Takže to musíme napsat.

Zastupitel doc. MUDr. L. Horák, DrSc.

...že akce bude realizována v případě získání dotace. Sbohem a šáteček. Jana (Křížková) bude mít radost.

zastupitel RNDr. V. Petříček

Teď by to mohla celé převzít mlékárna Kosmonosy.

Zastupitel a radní ing. J.Müller

Nebo Ku-lišák - jsem slyšel, že tady máme.

Starosta M. Vaněk (formuluje usnesení):

Návrh na revokaci usnesení 39/13, je to záměr vybudování třídy ze služebního bytu v mateřské škole Kosmonosy, a zastupitelstvo souhlasí...

Zastupitel doc. MUDr. L. Horák, DrSc.

Sám formuluje znění celého usnesení.

Starosta M. Vaněk

Přepis usnesení se uskuteční dle záznamového zařízení. Kdo je pro?

Všichni pro, zdrželi se ing. J. Kadlecová a D. Odnoha.

 

přepsal Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Přidejte svůj komentář

Very HappySmileWinkSadSurprisedShockedConfusedCoolLaughingMadRazzEmbarrassedCrying or Very SadEvil or Very MadTwisted EvilRolling EyesExclamationQuestionIdeaArrowNeutralMr. GreenGeekUber Geek
Vaše jméno:
Komentář (zde můžete používat HTML tagy):
  Ověřovací kód. Pouze písmena bez mezer.
Ověřovací kód:
Dagmar napsal(a) v Pátek, 20 Září 2013 10:21
Brablenci Surprised
Dagmar napsal(a) v Čtvrtek, 19 Září 2013 21:27
Vždyť to říkám : slepí brableci Very Happy Laughing Mr. Green
 
 

TOPlist

ArchívTato webová stránka používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jejich využitím. Chcete-li zjistit více informací o cookies a jak s nimi pracovat, použijte tento odkaz.

Používáním této stránky souhlasíte s využitím cookies pro zajištění funkce nástroje Google AdSense.