AKTUALITY - REPORTÁŽE - POZVÁNKY
NÁZORY - KOMENTÁŘE - DISKUZE

Email info@nasekosmonosy.cz
Telefon 725 244 482
Facebook Naše Kosmonosy Naše Kosmonosy
 

Naše Kosmonosy

  • Zvětšit písmo
  • Původní velikost písma
  • Zmenšit písmo

Pozvánky na DED 2019

Email Tisk PDF

DED2019

 

Proč jít ve středu 28.srpna na jednání zastupitelstva? Minimálně kvůli plánovanému navýšení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.

Email Tisk PDF

Minimálně se podívat na diskuzi nad návrhem rady města, který snad bude na jednání předkladateli vysvětlen. Mně to moc smysl nedává.
Jedná se o daň z nemovitosti a poplatek za svoz odpadů, které jsou v návrhu víceméně spojovány k sobě.

Dnes je daň z nemovitosti v Kosmonosích počítána na základě místního koeficientu 2. Za rok 2018 to znamenalo příjem zhruba 13,4 milionu Kč.
V návrhu vyhlášky na rok 2020 se počítá se zvýšením tohoto koeficientu ze 2 na 3 (!), což by znamenalo navýšení příjmu Města zhruba o 6,5 milionu Kč.
Pro majitele nemovitostí v Kosmonosích to velmi obecně znamená meziroční navýšení daně z nemovitosti o 50%!

Zároveň s tímto navýšením přichází Město s návrhem na snížení poplatku za odvoz a zpracování odpadu. Zásadním snížením.
Tuším, že dnes je cena 500 Kč za osobu a rok (při týdenním svozu).
Za rok 2018 se na tomto poplatku vybralo 2,35 milionu Kč, EKOKOM nám za třídění poslal dalších 0,63 milionu Kč.
Celkové náklady na likvidaci odpadů v roce 2018 byly zhruba 6 milionů korun – 3 miliony tedy Město doplácelo.
Nyní posílá rada města do Zastupitelstva návrh vyhlášky, který stanovuje roční sazbu za odvoz a zpracování odpadu na 10 Kč (slovy deset korun českých) za osobu a rok.

Jelikož obě tyto vyhlášky Rada projednávala společně, dá se říci, že jde o jakýsi přesun z jedné kapsy do druhé. Z daní za nemovitost vybere úřad víc, za odvoz odpadu téměř nic.
Proč ale těch 10 korun? Kolik bude stát evidence plateb a jejich vymáhání? Co když nezaplatím těch 10 Kč včas? Přijde mi dopis se známkou za 18 Kč nebo dokonce doporučený dopis za pár desítek korun?
V obci má trvalý pobyt přes 4 000 lidí. To bude desetikorun. To bude nezaplacených (zapomenutých) poplatků. (Matematicky toto snížení znamená, že namísto nějakých 2 milionů korun vybereme jen 40 000 Kč.)

Suma sumárum dnes město vybere za nemovitosti 13,4 milionu a za odpad další asi 3 miliony Kč. Zaplatí 6 milionu za odpad. Celkem do plusu 10,4 milionu Kč.
Od roku 2020 by město mohlo vybrat z daně z nemovitosti zhruba 20 milionů korun, za odpad symbolických 40 tisíc korun; kdyby reálné náklady za odvoz odpadu byly řekněme 7 milionů, přebytek by byl 13 milionů korun.

Rád si ve středu večer poslechnu, proč Rada tyto návrhy posílá do Zastupitelstva a jak je předkladatel – místostarosta PharmDr. E. Masarčík – vysvětlí. Přijďte také.

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

V Kosmonosích asi vyroste další obchodní centrum - Globus

Email Tisk PDF

Globus foto

Globus text

Zdroj: Úřední deska www.kosmonosy.cz 

(Předpokládám, že v textu zmíněná ulice Dlouhá má být Duhová)

 

Těšíte se na nové haly podél dálnice? A jsou ještě Kosmonosy dobrým místem pro život?

Email Tisk PDF

Nemyslím si, že se výstavba dalších čtyř nových hal mezi současným areálem D+D Parku a Stakorskou silnicí dá ještě zvrátit. Trochu jsem doufal v petici občanů, tochu v pomoc hlukové studie, ale byl jsem asi opět naivní. Závěr hlukové studie je zhruba takový, že se položí nový asfalt do Stakorské ulice (mezi Boleslavskou a novým vjezdem do areálu D+D Park, před dálničním přemostěním), čímž se sníží hluk o neuvěřitelný 1dB (!)Dále budou mít kamiony zákaz používat v nočních hodinách klaksony a ještěrky (vysokozdvižné vozíky) nebudou moci při couvání pípat (těším se na vyjádření bezpečáků). To je vše. Hlukem vznikajícím při manipulaci samotné se asi jaksi počítá. Hkluková studie navíc VŮBEC (!) neposuzovala navýšení dopravy v Hradišťské; nevím, zda si autoři mysleli, že tudy kamiony směrem z/na Hradiště nejezdí, neboť radši platí dobrovolně na dálnici mýto...

DD2019

Celý článek...
 

Pohled na plánované zpoplatnění parkování v Kosmonosích

Email Tisk PDF

Zpoplatnit defakto všechny parkovací plochy v našem nevelkém městě a nevyřešit zároveň parkování pro občany města v jejich ulicích přinese velmi pravděpodobně jasný efekt: všichni se budou prvotně snažit najít místo k zaparkování v přilehlých ulicích a obytných zónách. A nelze se tomu divit, jsme tak naprogramovaní a když víme, že někde můžeme zaparkovat bez omezení (časového nebo finančního), snažíme se toho využít. Město tedy bude do pokladny dostávat z nových automatů nějaké drobné, ale lidi, kteří do města pravidelně dojíždí za prací, budou bloudit ulicemi a hledat volná místa před rodinnými domy a bytovkami. Jde tedy fakt jen o přivýdělek, jinak nevím, komu by tento záměr mohl pomoci.

Přitom by možná stačilo nabídnout alternativu. Nápad mám: udělejme z parkoviště před zahradnictvím pana Hypši plnohodnotné parkoviště, nastavme maximální dobu parkování na 24 hodin a nabídněme řidičům přijíždějícím do města toto parkoviště zdarma. Říkejme mu třeba záchytné. Vznikne tak alternativa pro ty, kteří sice do Kosmonos pravidelně jezdí, ale jsou ochotni zaparkovat na kraji města a do práce či kam dojít pěšky. Nebo třeba již brzy využít růžové sdílené kolo.

Zpoplatnění parkování (nejen nahoře u Hypši) bez protislužby pro občany považuji za krok špatným směrem. Ale věřím, že moudré hlavy to všechno dobře promyslely.

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

parkomat

repro: Kosmonoský zpravodaj

 

Brigáda - hlídání psa

Email Tisk PDF

pes hlidani

 

Muzejní sezóna 2019 v Kosmonosích zahájena! Nenápadně.

Email Tisk PDF

(neprošlo do Kosmonoského zpravodaje)

Dne 5. května bylo - bez obvyklého předchozího upozornění - opět otevřeno muzeum v zámku. A to přesně v den 15. výročí jeho založení Muzejním spolkem Kosmonosy. Nenápadně proto, že již delší dobu se v Radě města projednával požadavek vedení školy na uvolnění propůjčených prostor muzea pro její potřeby. Předpokládaný nárůst žáků nenastal a proto i tento požadavek, k úlevě Spolku, pominul. Zatím.

Naše muzejní expozice letos žádné překvapení nenabízí. Důvodem jsou prostorové limity bývalého bytu městem poskytnutého ke klopotné přeměně na muzeum, přiznejme stále provizornímu. Ale je tu ještě Loreta, kde se téměř každoročně konají tematické výstavy v duchu rčení "Muzeum bez výstav - mrtvé muzeum". Významným kulturním svátkem jsou Dny evropského dědictví, které v našem městě již dlouhodobě pořádají tak Muzejní spolek a ,jak Osvětová beseda, s podporou Města Kosmonosy. Letošní se budou konat ve dnech 5. - až 15. září. Ústřední téma je "Památky a zábava". Tím se ale míní taková zábava, která památce neuškodí, ale která je doslova "kulturní". Ne každá zábava je totiž kulturní, což netřeba rozvádět. Slavnostní zahájení bude ve čtvrtek 5. 9. v 17.00 v Loretě, současně proběhne vernisáž minivýstavy "Alois Bubák - 195. výročí narození". Vystaveny budou dokumenty o životě a díle kosmonoského rodáka, slavného krajinomalíře, jehož obrazy jsou vystaveny v našich největších galeriích - jen Kosmonosy žádný nemají. Budou vystaveny alespoň reprodukce a k tomu jedno překvapení!


Dále Spolek zorganizuje dvě jednodenní výstavy v duchu uvedeného hesla. Ty si připraví sami občané města, které se zabývají . Půjde o nekomerční pěstitelství a sběratelství jako ušlechtilých koníčků, představujících zábavu přímo spojenou s individuálním vzděláváním, v širším slova smyslu s kulturou. V našem případě umocněnou vystavením vypěstovaných a sběratelských „pokladů“ v nádherném prostředí naši prvořadé památky. V prvním termínu, v sobotu 7. září, od 10. do 17. hodiny, budou vystaveny výpěstky rostlin sbírkových rostlin, konkrétně kaktusů a dalších sukulentů, bonsají a dalších pokojových rostlin, třeba i v nápaditém aranžmá. V sobotu 14. září v témže čase sbírkové předměty velmi různorodého charakteru z oborů filatelie, filumenie, numismatiky, notafilie, faleristiky, tj. historické poštovní známky, zápalkové nálepky, mince a bankovky, vyznamenání, dále třeba pohlednice a další tiskoviny, ale i „neživé“ přírodniny, jako vzorky minerálů, hornin, lastury, samorosty apod. Vše bude společně upřesňováno. Všichni zájemci jsou zvaní co nejdříve ke konzultacím na telefonu 777 855 154 nebo mailem na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Výstavní mobiliář bude zajištěn. Věříme, že se tento kulturní experiment, který nebude jarmarkem, povede!

A ještě něco rovněž pozitivního. Již třetím rokem je autonomní součástí muzea obdivuhodně bohatý a cenný sbírkový fond v Horních Stakorách, příznačně umístěný v budově školy. Zatím není běžně přístupné, ale Spolek, posílený již od loňského roku řadou hornostakorských patriotů , v koordinaci s ředitelstvím naší školy, řeší nejen budoucí koncepci, ale i vhodnou prezentaci pro veřejnost. Počítá se na podzim, stejně jako loni, s dnem otevřených dveří! Začalo se již pracovat na podrobné dokumentaci a nutném ošetřování artefaktů, mj. bohaté sbírky biologických preparátů. K tomu pár obrázků.

Muzejní spolek Kosmonosy

HS muzeum

 

PETICE PROTI ROZŠIŘOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SKLADŮ D+D KOSMONOSY

Email Tisk PDF

Petici můžete podepsat v květinářství Camilla ve Stakorské ulici a prodejně DIKO v ulici Hradišťská.

petice 1

 

petice 2

Autoři petice děkují za podporu!

 

Jak dál s kosmonoským koupalištěm – I.

Email Tisk PDF

koupalištÄ› minPomalu, ale jistě a také hodně zmatečně prosakují informace, že letos areál koupaliště bude uzavřen. Pojďme se na to tedy podívat. Ovšem ne takovým způsobem, jak je nám to prezentováno v Kosmonoském zpravodaji či na jednáních zastupitelstva. Nebudeme začínat problematikou koupaliště od 90. let, ale 5 let dozadu se sluší vrátit. A pokusím se dát příspěvku nějakou systematiku, neboli přehlednost. Pokud nějaký čtenář doplní dalšími věcnými fakty, budu velmi rád.

Trocha historie a chronologie.

Úvodem se na problematiku podívejme co nejkomplexněji, z hlediska politického finančního a investorsko inženýrského, abychom na konci článku a samozřejmě diskuse mohli ukázat na ty, kteří jsou hlavními adresáty - viníky stavu, že bude koupaliště zavřeno. Pro zjednodušení začneme tedy v roce 2014 s nástupem nové garnitury často nazývané jedenáctky, kde šest zastupitelů stálo na chodníku a zastupitelé Dr. Masarčík, Ing. Müller a Ing. Janeček určovali chod města. Vloni na podzim se situace změnila. Pozice Dr. Masarčíka posílila a z jedenáctky se stala patnáctka a už jenom dva zastupitelé stojí na chodníku. Tato sestava si mohla v minulých letech dělat co chtěla a rozhodně nebyl problém , aby koupaliště za 50 mil. už stálo, peníze na to v rozpočtu byly a stále ještě jsou. Co se tedy ve věci koupaliště dosud dělo… jenom encyklopedicky.

Celý článek...
 

Co se nahlas šušká ve městě

Email Tisk PDF

KosmoNa facebookovém profilu Naše Kosmonosy jsem umístil následující příspěvek:

Již dlouho se po Kosmonosích šušká, že nejmenovaná logistická firma, která již má v Kosmonosích několik skladovacích hal, má zálusk na další expanzi zhruba do míst, která jsou na přiložené mapě označena číslem 1. Možná více jižně, k Zalužanům, to ale není tak důležité. Chystá se předělávka celého mimoúrovňového křížení u 13.brány plus se pracuje na novém územním plánu (nebo jeho změně). Ideální příležitost změnit ornou půdu (byť s vysokou bonitou) na zastavitelnou plochu. V Česku jde všechno, vidíme všichni.

Jenže logistická firma má prý velkého soupeře – známého výrobce automobilů. Lobbing funguje, podpora v nejvyšších místech vedení města by se asi také našla, nějaké ty miliony na výstavbu rozpadlého koupaliště nebo příspěvek na sportovní halu by mnoha lidem mohl zavřít ústa. Jenže jak uspokojit všechny? Jak z toho udělat win-win-win? Není to tak těžké. Když už se bude předělávat územní plán, zkusme logistikům nabídnout rozšíření prostoru pro haly směrem ke Stakorské ulici. A příjezdy do areálu? To se nějak vymyslí, spokojeni budou všichni, a když ne, tak si zvyknou.

Občané nyní budou muset býti ve střehu a včas se ozvat. Tohle už totiž přestává být sranda.

 

Na příspěvek reagoval mimo jiných také radní Pavel Janeček:

Musím konstatovat, že pokud se tohle šušká po Kosmonosích, pak se to šušká špatně. Skutečná situace ploch pro výrobu je následující:

a) plocha pod Stakorskou (dle Davidova plánku č. 2) je v současném ÚP v plochách územní rezervy, v novém ÚP je skutečně navržena na využití tzv. lehké výroby... podstatné je, že plocha je značně redukována zeleným koridorem u Stakorské silnice a také požadavkem na areálovou zeleň. V reálu je tak celkový požadavek na zeleň v této ploše prozatím stanoven na 60%, kdy NELZE plochu zeleně nahradit zelenou střechou ani zelenou fasádou. Nepochybně se bude o čísle ještě hovořit, ale i tak, ve srovnání např. s areálem ŠKODA-AUTO bude podíl zeleně mnohonásobně vyšší

b) plocha nad martinovickou spojkou (dle plánku č. 1) nebude v ÚP změněna, ač dotazy až tlaky na tuto plochu vznikly, tak město odmítlo uvedenou lokalitu měnit na výrobu a zůstává lokalitou "zeleně"

c) naopak je v návrhu vypuštěna výroba v plochách mezi D+D a Masokombinátem, tam dochází ke změně na zeleň

d) a také se vypouští stávající velká plocha pod martinovickou spojkou (za zalužanským statkem), která byla určená k zástavbě výrobou a nyní se mění na "zeleň"

e) suma sumárum se na metry čtverečné ploch pro výrobu oproti aktuálnímu stavu téměř nemění (+- hektar)

K diskuzi přispívatelů: osobně nejsem zastáncem toho, aby se v Kosmonosích a vlastně i Mladé Boleslavi dále rozvíjela výroba. Rozhodně ne do té doby, než bude zajištěno adekvátní bydlení pro stávající zaměstnance + všechny nové, kteří budou do nových výrobních kapacit třeba. Stejně tak je nutné dobudovat infrastrukturu dopravní, školky, školy, zdravotnická zařízení a to nejen hardware (domy, silnice, cyklostezky), ale i software (lidi) a ruku v ruce s tím se musí dořešit bezpečnost (krádeže a drogy, ubytovny zejména černé). Aktuálně aglomerace MB+Kosmonosy+Bradlec pokulhává ve všem o nějakých 5-7tis. osob, pro ně nemáme domy, byty, doktory, zubaře, silnice, parkovací místa, parky... a oni tu přesto jsou a vše potřebují. Další výroba, další pracovní místa (v jedné diskuzi zaznělo, že přínosem pro Kosmonosy bude 4000 nových pracovních míst... a to měly být jen Kosmonosy...) naše dvě města jen zatíží a nepřinesou v žádném případě zlepšení kvality života obyvatel naše souměstí.

Celý článek...
 


Strana 8 z 71

TOPlist

ArchívTato webová stránka používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jejich využitím. Chcete-li zjistit více informací o cookies a jak s nimi pracovat, použijte tento odkaz.

Používáním této stránky souhlasíte s využitím cookies pro zajištění funkce nástroje Google AdSense.