AKTUALITY - REPORTÁŽE - POZVÁNKY
NÁZORY - KOMENTÁŘE - DISKUZE

Email info@nasekosmonosy.cz
Telefon 725 244 482
Facebook Naše Kosmonosy Naše Kosmonosy
 

Naše Kosmonosy

  • Zvětšit písmo
  • Původní velikost písma
  • Zmenšit písmo

K jednání MZ Kosmonosy, které se bude konat 29. 11. 2023.

Email Tisk PDF

Aktuální události mi přinášejí povinnost opět po dvou měsících zareagovat. Na příšti MZ jde materiál o kterém dosud nebyla v mediálním prostoru Kosmonos ani zmínka.

Ještě před tématem zmíním minulé MZ 25. 10. 2023 , které bylo zvláštní v tom, že zastupitel Martin Macoun lživě napadl jiného zastupitele „.. že je v několika firmách..“ Ten se chtěl bránit, ale starosta tomu zabránil. – viz záznam od min. 33.30 https://www.kosmonosy.cz/samosprava/zastupitelstvo/hlasove-zaznamy/volebni-obdobi-2022-2026/. Probíhá tedy šetření, který zastupitel je v jakých firmách … čí zájmy zastupuje. Zastupitelé a veřejnost s tím bude podle dalších okolností seznamována.

Na příští MZ jde několik málo materiálů, ale já zmíním pouze jeden, jeho provázanost s další politikou města. Je to materiál zásadní, který se týká naprosto nás všech. Jako bod č. 2 navržena obecně závazná vyhláška (s platností od 1. 1. 2024 - O místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci)…. Důvodová zpráva k materiálu, který předkládá starosta města E. Masarčík je vskutku titěrná, tak jsem ji zavěsil níže.

odpady 2024

Celý článek...
 

K zastupitelstvu města Kosmonosy dne 20.9.23 a další informace

Email Tisk PDF

Od mého posledního příspěvku utekly 3 měsíce a je nutné dění ve městě opět zrekapitulovat. Materiály do MZ ve středu 20. 9. 23 neobsahují podle mne nic zásadního. Pojďme se tedy podívat na dvě otázky z oblasti investic do dopravy. Ostatně diskuse pod mým posledním příspěvkem - 31x dokazuje, že toto je nyní téma aktuální.

Nejprve zkráceně zmíním poslední situaci kolem projektové přípravy kruhového objezdu na ulicích Hradišťská x Debřská. Byla vypsána soutěž na veškerou „dokumentaci z jedné vody – šup načisto“. Myslím, že i diskuse na tomto webu způsobila, že město potichu tuto soutěž stoplo – viz usnesení RM ze dne 24. 8. 2023, kde se soutěž zrušila a vrátily se neotevřené obálky - https://www.kosmonosy.cz/modules/file_storage/download.php?file=0f180ea6%7C1237&inline=1. V průběžném zápise z RM, který jako zastupitelé dostáváme je uvedeno toto „Hodnotící komise v přiložených dokumentech doporučuje zadavateli, městu Kosmonosy, s ohledem na nedostatečně specifikovaný rozsah zakázky a z toho vyplývající případné rozpory nabídek předmětnou soutěž /výběr zrušit a neotevřené nabídky poslat zpět a soutěž vypsat znovu.“ Budeme tedy problematiku kruhového objezdu v této lokalitě dále sledovat.

A nelze se nezmínit a co nejpodrobněji se vyjádřit k úpravě křižovatky Boleslavská x Stakorská, která z důvodu generální výměny sítí doznala výrazných změn. Byť chybí k dnešnímu dni svislé dopravní značení, tak stavební úpravy jsou již každému patrné. Zrekapitulujme si nejprve, jaký byl provoz před zahájením přestavby křižovatky a z toho dovodíme co bude dál. Křižovatku jsme v minulosti užívali jako JEDNU křižovatku, tj. když jsem jel od Hor. Stakor, tak jsem dával přednost dle pravidla pravé ruky autu nejen ze shora z Puškinovy (od Šmaku), ale zároveň jsem dával přednost tomu co jel ze zdola z Kosmonos do Puškinovy, protože dotyčný opuštěl hlavní křižovatku. A víme, že tam ty ťukance byly, když dotyčný jel od Stakor jenom podle principu pravé ruky. Neznám sice projekt svislého dopravního značení, ale ze stavebních úprav (ostrůvek), je patrné, že se bude jednat o DVĚ křižovatky.

A jak vidím budoucí provoz já:

Je obyčejný den v 07:30 ráno: Jedna sousedka z Hor. Stakor již vyložila své dítě ve škole v zámku, vrací se domů a na této křižovatce chce odbočit na Stakory (za ní se více či méně hromadí kolona, protože naprosto nepřichází v úvahu, aby ji někdo podjel … trochu po chodníku, jak se to dělo v minulosti. Nové úpravy to možná mohly umožňovat. Nová úprava naprosto nikoli. Auta od Hor. Stakor se hromadí. Těm co povolili v minulosti nervy dotyčnou objížděli zprava, a nepokračovali dolů do Kosmonos, ale jeli rovně do centra Kosmonos a do Ml. Boleslavi se nějak dostali. Nová stavební úprava cíleně neumožňuje podjet auto, které odbočuje ze Stakorské dolů do Ml. Boleslavi (nepůjde to ani přes ten trávník, protože je tam sloup veřejného osvětlení). A možná zrovna přijede někdo zezdola z Kosmonos a bude se chtít mermomocí dostat přímo podél Šmaku do Puškinovy ul., kde bydlí a v tu chvíli stojíce již za ostrůvkem to má s kolonou z Hor. Stakor složité – a všechno za sebou zablokuje. Tak to vzdá a pojede domů Tesařskou. A nebo, že bychom udělali z Puškinovy ul. rovnou jednosměrku? Dál nebudu pokračovat. Čas ukáže …..to je ta nejlepší Lučavka královská.

A co k dalšímu dění. Třeba to, že 29. 6. 2023 při hlasování ohledně manželství pro všechny v PSP ČR – viz hlasování č. 119 - https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=81126&l=cz pustili poslanci KDU-ČSL tuto novelu občanského zákoníku do 2. čtení (pouze 8 z 23 jich chtělo tomu zabránit). Tento přístup KDU-ČSL je tedy předmětem diskusí v určitých vrstvách společnosti.

Ing. Karel Blecha
zastupitel města
Kosmonosy

 

ekonomickydenik.cz: Miliardář Petr Dědek chce stavět haly pro mladoboleslavskou Škodu Auto. Otázka na trestní stíhání ho rozzuřila

Email Tisk PDF

V Kosmonosích nedaleko Mladé Boleslavi chce firma vrchlabského miliardáře Petra Dědka rozšířit svůj D+D Park, jenž slouží jako sklad pro zásobování automobilky. Stavební záměr se ovšem nesetkal s příznivou reakcí obyvatel. Petr Dědek byl navíc před časem podle médií obviněn v kauze, v níž má jít o daňové delikty při zadávání reklamy do rozhlasu. A pod drobnohledem detektivů byly i některé z Dědkových firem. Když se na to Ekonomický deník miliardáře zeptal, začal zuřit.

Celý článek Jana Hrbáčka  je zde: https://ekonomickydenik.cz/…la/

Připomenutí podpisové akce z roku 2019 uvnitř článku.

Celý článek...
 

Vzpomínka

Email Tisk PDF

vpDnes, 25.srpna 2023, je tomu rok, co nás navždy opustil drahý Vašek Petříček.

Vašku, chybíš tady.

Vzpomínáme na Tebe.

 

K jednání zastupitelstva dne 28. 6. 2023 a dalším reáliím kolem nás

Email Tisk PDF

Po třech měsících je nutno zrekapitulovat události kolem nás. Zastupitelstvo ve středu vcelku nemá nic zásadního na programu. Za zmínku asi stojí, že schválíme rozpočtové opatření č. 9, tj. navýšení rozpočtu o 2,930 tis. Já pro rozpočtová opatření (která jsou z administrativních důvodů někdy nezbytná) používám pojem lehce pejorativní pojem „nafouknutí rozpočtu“. Připomínám, že jsme si letos 1. 2. 2023 schválili rozpočet ve výši 143 mil. Kč a výdaje ve výši 174 mil. Kč.

Mno na podzim už budeme do všeho vidět lépe. Jinak život v Kosmonosích jakoby určovalo latinské Carpe diem, které si někteří překládáme jako varování s existenciálním podtextem, jež vyzývá k maximálnímu využití současných příležitostí. Červnové číslo Kosmonoského zpravodaje – viz https://www.kosmonosy.cz/modules/file_storage/download.php?file=333c85d0%7C1220&inline=1 je toho dokladem.

3. Den města Kosmonosy, konaný dne 10. 6. 2023 se maximálně vydařil. Já si zase při takovýchto akcích, bez kterých jsme se před pár lety klidně obešli, všímám jiných souvislostí. Kolik asi stály všechny atrakce objednané městem vč. zpěvačky a kytaristky Lenky Filipové. Dále je to o přesčasech městských úředníků a policistů. S tím souvisí i vyakčnění Dětského dne z Kosmonos, který v minulosti pořádal pravidelně Klub turistů Kosmonosy. Tentokrát ho pořádal ve Sboru a před Sborem českých bratří v Ml. Boleslavi dne 25. 6. 2023. A až se v areálu dokončí letní kino, potom bude moci být show příští rok až do večerních hodin. Určitě se těšíme.

A co říci závěrem: Především to, že události dostávají spád - utrhly se ze řetězu. Pětikoalice se úporně snaží přesvědčit ANO, aby zvedlo ruku pro Dohodu o obranné spolupráci s USA (DCA). Andrej Babiš zmizel a přihlouple to komunikuje Lubomír Metnar. Nelze detailně analyzovat těch 70 stran textu. Alespoň takového spoluobčana z Kosmonos neznám. Ale stačí jít třeba na českou Wikipedii, kde se dozvíme řadu věcí, např. že Dohoda neobsahuje žádné závazky USA k obraně České republiky. Dále neobsahuje např. žádná explicitní vyjádření, že na území ČR nebudou rozmísťovány jaderné zbraně …viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Dohoda_mezi_%C4%8Ceskou_republikou_a_Spojen%C3%BDmi_st%C3%A1ty_americk%C3%BDmi_o_spolupr%C3%A1ci_v_oblasti_obrany

A jakoby nebylo nic jiného na práci pro Pětikoalici, tak zrovna do tohoto složitého období se v PSP ČR snaží protáhnout manželství stejnopohlavních párů a Istanbulskou úmluvu. Ve čtvrtek 29. 6. 2023 se bude jednat o tom, zda se manželství stejnopohlavních párů pustí do 2. čtení. Agendu v PSP ČR má v podstatě k disposici každý. Ale určitě se seznámíme s hlasováním poslanců nejen za KDU-ČSL ale i ostatních.

Ing. Karel Blecha

zastupitel města

Kosmonosy

 

K jednání MZ, které se bude konat dne 29.3.2023

Email Tisk PDF

Tak zde máme další jednání MZ a pojďme se podívat co nám přinese.

Úvodem udělám koncovku za kauzou „úsporná opatření na úseku veřejného osvětlení“, kde jsme společným úsilím zabránili, že nám již radnice nebude vypínat od 23:00 do 04:00 ráno části veřejného osvětlení. Příště by mohli třeba přijít s tím, že by topili dětem ve třídách „v rámci úsporných opatření" na 17°C. Na novém webu města již vyhlášená „úsporná opatření“ ze dne 9. 1. 2023 nenajdeme, ale detailně je kauza popsána na tomto webu zde http://www.nasekosmonosy.cz/z-deni-ve-meste/3048-osvtleni-lampy-uspory.

Na MZ dne 22. 2. 2023 jsem dal oficiální interpelaci ve smyslu, jaká úsporná opatření město zamýšlí, a to s důrazem na úspory na úseku veřejného osvětlení. Tak trochu jsem se domníval, že se dozvím, jaké ty úspory vlastně jsou. Tedy, že když na 5 hod. denně vypneme polovinu svítidel – tj. 550 ks/50 W (což je celkem 140 kWh, tedy 900,- Kč za den) A suma sumárum 360 tis. Kč za rok (vše zaokrouhleně nahoru). Je to tedy 0,2 % rozpočtových nákladů (při schváleném rozpočtu 174 mil. Kč na rok 2023!!!) Směšná částka. S napětím jsem očekával vyřízení mé interpelace. Ve lhůtě 30 dnů jsem ji obdržel elektronicky i doporučeně za 69,- Kč. Viz níže.

InterpelaceCo říci k takovéto odpovědi? Předpokládal jsem, že text interpelace je srozumitelný – viz zápis z MZ 22. 2. 2023 na str. 4 - https://www.kosmonosy.cz/modules/file_storage/download.php?file=e32691d0%7C1123&inline=1 , a že místostarosta Lad. Řípa rozumí psanému textu. Na co mi tedy odpověděl z výše uvedené problematiky … na nic. Asi si v duchu myslí, že jsem ten zastupitel, co stojí na chodníku, který jenom otravuje. No uvidíme.

Musíme být stále ve střehu. Aby se nestalo, že nám v rámci budoucích koeficientů daně z nemovitostí a k tomu přimíchaných nových poplatků za popelnice (v rámci vážení) vedení radnice dá platby, ze kterých se nám bude hlava točit.

Z dalších bodů na jednání zastupitelstva je zásadní bod č. 6, který má nevinný název Smlova o spolupráci veřejných zadavatelů města a Stč. kraje na akci „II/610Kosmonosy, obchvat -2.etapa“. Všichni si pamatujeme, jak před 4 lety vrcholila akce Ing. Dědka vybudovat II. etapu (4 haly) D +D park pod silnicí na Hor. Stakory. Byla petice Ne halám, byla i petice za obchvat města Kosmonosy, jejíž tváří byl Ing. Fr. Řezáč, kde šlo zejména o to povolit haly a oproti tomu získat od Ing. Dědka výstavbu obchvatu od 13. brány až k Chudoplesům. Utekly 4 roky, v minulosti jsme kývli na to, že město Kosmonosy zajistí projekt na etapu 13. brána - silnice Stakorská a zároveň jsme předpokládali, že Stč. kraj zabezpečuje předprojektovou projektovou přípravu na další etapu tj. od Stakorské k Chudoplesům. Jedná se o silnici II. třídy, která bude samozřejmě ve správě SÚS Středočeského kraje. K dnešnímu dni tedy město za cca 3 mil. zabezpečilo dokumentaci a je před vydáním společného povolení. Důvodová zpráva pro zastupitele obsahuje dva odstavečky, kde na závěr je uvedeno , že „ jak město Kosmonosy, tak KSÚS se zavazují aktivně hledat prostředky na realizaci stavby“. A teď tedy pregnantně:

Celý článek...
 

Už je to tady: osm měsíců nepříjemností. Zavírá se křižovatka před bývalým Šmakem.

Email Tisk PDF

Aktuální informace z webových stránek města a městského facebooku.

https://www.kosmonosy.cz/uzavirka-krizovatky-pred-smakem/

uazvirka smak

   

K zastupitelstvu 1.2.2023 a rozpočtu na rok 2023

Email Tisk PDF

zbrojniceTak zde máme velmi důležité jednání zastupitelstva a schvalování rozpočtu. Zmíním pouze téma rozpočtu a zbývající materiály pokládám tentokrát za nedůležité. Úvodem podotýkám, že rozpočet města i s komentářem visí již od pondělí 16.1.2023 na webu města, tak jak ukládá zákon (15 dnů před jeho projednáním MZ)- viz link https://www.kosmonosy.cz/o-meste/hospodareni-mesta/rozpocet-mesta/. Než se začneme probírat některými položkami, je zapotřebí se na problematiku rozpočtu města podívat komplexněji a to především z pohledu, že:


- Máme před sebou další volební období
- Z pohledu vyprazdňující se městské kasy

Bylo by asi naivní se domnívat, že garnitura, která vládla městu min. 4 roky a svoje postavení na další čtyři roky pomocí 45 % voličů z Kosmonos ještě upevnila (má k disposici cca 15 mandátů) bude dělat věci jinak než je navyklá. Ale přeci jenom jsem tak trochu doufal, že po ustavujícím zastupitelstvu budou svoláni lídři volebních stran a řeknou si co dál. Dále se mohlo třeba sejít zastupitelstvo pracovní a říci si jak to budeme ty čtyři roky dál lajnovat. K jednání Fin. výboru mohli být třeba přizváni zastupitelé, kteří o to mají zájem (žádný zápis z jednání Fin. výboru na webu města k dnešnímu dni nevisí). Nic z toho se neudálo. Tato praxe je pro stávající garnituru velmi výhodná. Proč se o něčem bavit, projednávat. Je lepší to protáhnout jednou za rok během 25 min. rozpočtem a jedeme dál. Jaké jsou vstupní parametry, poté co si to přečteme vč. komentáře? Předem nutno zdůraznit, že závislost města ve smyslu rozpočtového určení daní je 92 %. A z toho mrazí – tzn. když stát nebude schopen již tento rok a zcela jistě příští rok plnit své představy ve výběru daní, tak máme problém. Týká se to zejména DPH, kde státu se min. rok velmi dařilo. A podíl DPH na našem rozpočtu je cca 30% rozpočtu. Vedení města si jakkoli nepřipouští události příštích měsíců, navrhuje rozpočet s deficitem 31 mil. (a cca 1 mil. Kč) má být ještě přidán. Takže je předpoklad, že ke konci roku již bude akutní potřeba doplnit rozpočet úvěrovými zdroji. Jsme sice svědky snahy města o realizaci nějakých úspor - viz kauza, kde sekretářka pověsí na web města, že se bude postupně v rámci úsporných opatření vypínat veř. osvětlení od 23:00 do 04:00. Po pár dnech město hodilo zpátečku – viz obsáhlá diskuse na webu Naše Kosmonosy - http://www.nasekosmonosy.cz/z-deni-ve-meste/3048-osvtleni-lampy-uspory. Samozřejmě, že jsme připraveni se bavit o úsporách i v rámci veřejného osvětlení. Ale trochu na jiném principu než dosud.

Celý článek...
 

2.kolo prezidentských voleb v našem městě

Email Tisk PDF

prez volby kosmo 2023 2

 

mnichovohradistsko.cz: V Kosmonosech bude od března do října uzavřena křižovatka Debřské, Boleslavské a Stakorské ulice

Email Tisk PDF

mnichovohradistskoDle webu www.mnichovohradistsko.cz bude do března na zhruba 8 měsíců (!) zcela uzavřena křižovatka "u Šmaku", tedy křížení ulic Boleslavská, Debřská a Stakorská. Web uvádí, že kamiony budou město objíždět po dálnici D10, osobní auta odbočí z Hradišťské směrem k zámku, pak na světelnou křižovatku u OBI, kde se napojí na Průmyslovou směrem k kruhovému objezdu u Lidlu (případně v opačném směru). Dle informací webu opravu připravuje Město Kosmonosy a křižovatka bude uzavřena kompletně.

Detaily, včetně výkresů CR Projektu naleznete na odkazu zde.

 

 


Strana 1 z 74

TOPlist

ArchívTato webová stránka používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jejich využitím. Chcete-li zjistit více informací o cookies a jak s nimi pracovat, použijte tento odkaz.

Používáním této stránky souhlasíte s využitím cookies pro zajištění funkce nástroje Google AdSense.